2011 m. balandžio 22 d.
Nr. 31
(1911)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Lietuvos vyskupų posėdis

Balandžio 14 dieną Birštone vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas, J. Žemaitis. Drauge posėdžiavo Apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi, kuris visus pasveikino linkėdamas Viešpaties palaiminto darbo bei pasidalijo mintimis artėjančių popiežiaus Benedikto XVI išrinkimo šeštųjų metinių proga.

Vysk. A. Poniškaitis pristatė LVK Visuomeninės informavimo priemonių komisijos sudarytos ir vyskupų patvirtintos darbo grupės dėl leidinio „Bažnyčios žinios“ reorganizavimo išvadas. Darbo grupė siūlo „Bažnyčios žinias“ leisti kartą per mėnesį. Leidinyje būtų spausdinami Bažnyčios Magisteriumo dokumentai, LVK nutarimai. Mažėtų žinių iš vyskupijų ir parapijų, ribojantis nacionalinės reikšmės informacija. Taip pat siūloma didesnį dėmesį skirti kunigų švietimui ir sielovadai – spausdinti aktualią informaciją bei straipsnius. Posėdžio dalyviai pritarė pateiktiesiems siūlymams. Visuomenės informavimo priemonių komisija rengs strateginį planą, kaip suaktyvinti Bažnyčios dalyvavimą visuomenės informavimo priemonių srityje.

Lietuvos katechetikos centro direktorius mons. K. Latoža susirinkusiuosius supažindino su metodinių priemonių bei medžiagos tikybos mokytojams projektu. Metodinės priemonės pasitarnautų rengiantis pamokoms, sustiprintų tikybos mokytojų misiją mokyklose. Ganytojai pritarė pateiktam projektui.

Susitikimo metu apžvelgti drauge su valstybės valdžia vykdomi darbai, rengiami įstatymai, visuomeninių organizacijų reikalai, svarstyta, su kokiomis veiklos ir teisinėmis aplinkybėmis susiduria dviejų steigėjų mokyklos.

Vyskupai bendrai apžvelgė kuruojamų komisijų ir tarybų veiklą. Sutarta ieškoti galimybių kiekvienai tarybai ir komisijai paskirti po sekretorių, kuris rūpintųsi komisijos ir tarybos aktyvesne veikla.

Vilkaviškio vysk. Rimantas Norvila supažindino posėdžio dalyvius su Briuselyje vykusia COMECE plenarine sesija. Jos metu buvo diskutuojama apie poreikį bei raginimą steigti plačios narystės organizacijas ir judėjimus, kurie gintų bei skleistų sekmadienio šventimo tradiciją. Sesijoje kalbėta ir apie Šiaurės Afrikos regiono situaciją.

Ruošiantis pasaulinėms jaunimo dienoms, kurios vyks šių metų  rugpjūčio mėnesį Madride, Ispanijoje, vysk. G. Grušas pristatė tai progai parengtą jaunimui skirtą katekizmą YOUCAT, kuris verčiamas ir į lietuvių kalbą. Šis katekizmas –  popiežiaus Benedikto XVI dovana, kurią paskelbtą pagrindinėmis pasaulio kalbomis gaus visi jaunimo dienų dalyviai.

Artėjant Dievo Tarno popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo palaimintuoju iškilmei, kuri vyks Romoje gegužės 1 dieną, vyskupai pritarė Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pateiktam siūlymui parengti ir išleisti DVD formatu turimą medžiagą apie popiežiaus Jono Pauliaus II viešnagę Lietuvoje, jo aplankytas vietas, pasakytas kalbas.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas birželio 9 dieną Telšiuose.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija