2011 m. birželio 1 d.
Nr. 41
(1921)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

„Caritas šeimos“ uždaviniai

Mindaugas BUIKA

Vatikano valstybės sekretorius
kardinolas Tarcizijus Bertonė

Visuotinės Bažnyčios širdyje

Didelio tarptautinio susidomėjimo susilaukė gegužės 22–27 dienomis Vatikane vykusi Katalikų Bažnyčios pagrindinės socialinės organizacijos „Caritas Internationalis“ 19-oji generalinė asamblėja.  Minint šios organizacijos, veikiančios daugiau kaip pusantro šimto šalių, įkūrimo 60-ąsias metines buvo įvertinta pastarųjų ketverių metų darbų ataskaita, svarstytas naujas statutas ir išrinkta nauja vadovybė. „Caritas Internationalis“ suvažiavime dalyvavo ir kai kurių svarbių su šios organizacijos veikla susijusių Šventojo Sosto dikasterijų vadovai, kurie savo kalbose priminė krikščioniškos socialinės veiklos (diakonijos) idėjinius pagrindus, ypač akcentuodami jos evangelizacinį pobūdį.


Perrinktas „Caritas Internationalis“ vadovas išdėstė programines nuostatas

Mindaugas BUIKA

Salezietis kardinolas Oskaras
Andresas Rodrigesas Maradiaga

Svarbus vyskupų dalyvavimas

Romoje vykusioje „Caritas Internationalis“ konferencijos 19-oje generalinėje asamblėjoje pagrindinės Katalikių Bažnyčios socialinės struktūros vadovu dar ketverių metų kadencijai buvo perrinktas salezietis kardinolas Oskaras Andresas Rodrigesas Maradiaga. Pranešama, kad per gegužės 24 dieną surengtus pirmininko rinkimus 68 metų Hondūro sostinės Tegusigalpos arkivyskupas gavo 75 proc. visų suvažiavime dalyvavusių trijų šimtų delegatų balsų. „Dėkoju konfederacijai už pasitikėjimą ir žvelgiu į ateitį tarnystėje vargšų labui“, – sakė kardinolas O. Rodrigesas 165 nacionalinių labdaros organizacijų, kurie sudaro „Caritas Internationalis“, atstovams.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija