2011 m. birželio 1 d.
Nr. 41
(1921)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

„Poezijos pavasario“ 47-asis laureatas

47-asis „Poezijos pavasario“
laureatas Jonas Kalinauskas

Eiles skaito poetė
Aldona Elena Puišytė

Penktadienį Kaune, Maironio literatūros muziejaus sodelyje, buvo paskelbtas 47-asis „Poezijos pavasario“ laureatas. Nors kai kuriuos renginio dalyvius išgąsdino lietus, tačiau vis dėlto jis vyko po atviru dangumi. Ąžuolo lapų vainiku apjuostas poetas Jonas Kalinauskas apdovanojimo sulaukė už pernai išleistą poezijos knygą „Plunksnų plėšytojos“. Laureatas kukliai kalbėjo, kad prizą galėjo gauti ir kiti poetai, paskui trumpai apibūdino savo poeziją ir perskaitė eilėraštį iš savo kūrybos lobyno.

Šventėje dalyvavo ir savo eiles skaitė poetai Aldona Elena Puišytė, Eglė Perednytė, Donaldas Kajokas, Vladas Vaitkevičius, Vitalija Bogutaitė, Erika Drungytė, Stanislovas Abramavičius, Skaidrius Kandratavičius, pats jauniausias Vidmantas Gudas, Antanas A. Jonynas (LRS pirmininkas), Viktoras Rudžianskas (LRS Kauno skyriaus pirmininkas), Algimantas Mikuta, Kornelijus Platelis, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Gintaras Patackas, Vladas Baltuškevičius ir kt. Visi perskaitė po vieną savo kūrybos eilėraštį (dažniausiai iš jau atspausdintų knygų), paskutinieji du savo linksmais komentarais palinksmino susirinkusius poezijos mylėtojus. E. Drungytė vaizdžiai papasakojo, kaip jai sekėsi parengti almanachą „Poezijos pavasaris 2011“. Pasirodo, „Lietuvoje yra trys milijonai poetų“ ir kiekvienas jų reiškia pretenzijas redaktorei dėl neįdėtų ar „blogai parinktų“ eilėraščių, dėl kitų įdėtų prastų eilėraščių ir pan. Kauno valstybinio dramos teatro aktoriai skaitė Maironio, Juozapo Albino Herbačiausko, Adomo Jakšto, Vytauto Mačernio ir kitų poetų eiles. Savo eiles skaitė ir gruzinų bei čekų poetai.

Po renginio daug dalyvių laukė laureato autografo, norėjo pasikalbėti. Ypač maloniai su poetu bendravo „XXI amžiaus“ vyr. redaktorius Edvardas Šiugžda, kuris, kaip ir laureatas, yra kilęs iš Pajevonio (Vilkaviškio r.). Beje, abu dėl pokario negandų gimtinėje gyveno trumpai. J. Kalinauskas buvo maloniai nustebintas, kai „XXI amžiaus“ redaktorius parodė atsineštas poeto pirmąsias, dar iki nepriklausomybės paskelbimo išleistas poezijos knygas, viena jų buvo net rusų kalba – būtent lietuviškojo „Pajevonio fragmentų“ leidimo variantas. Savo ruožtu redaktorius nustebo, sužinojęs, kad laikraščio talkininkas jau yra padaręs interviu su poetu. Jis netrukus turėtų pasirodyti „XXI amžiuje“. Taip pat spausdinsime ir keletą J. Kalinausko eilėraščių iš „Pajevonio fragmentų“, skirtų ir gimtinei, ir jos žmonėms, ir garsiesiems Šv. Onos atlaidams, nuo seno vykstantiems Pajevonyje liepos mėnesio pabaigoje.

XXI
Livijos ŠIUGŽDIENĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija