2011 m. rugpjūčio 17 d.
Nr. 57
(1937)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Visų  piliečių  pareigos  ir atsakomybė

Edmundas Simanaitis

LPKT sąjungos XVIII  suvažiavime buvo priimtas nutarimas „Dėl  tautinio jaunimo  radikalios veiklos“, kurio pirmoji pastraipa  skelbia, kad „Lietuvoje jaunimas turi teisę burtis į tautines organizacijas, rengti mitingus, eisenas ir kitokius renginius. Svarbu, kad jų metu nebūtų patį tautiškumą ir patriotiškumą kompromituojančių išpuolių prieš kitataučius. Tai, deja, vis atsitinka net valstybinių švenčių metu. Tėvynės meilė yra susijusi ir su pagarba kitų tautų žmonėms.“  Tai labai svarbus pastebėjimas, kurį reikia priimti kaip perspėjimą siekiant išvengti Lietuvos prestižo menkinimo.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija