2011 m. rugsėjo 30 d.
Nr. 70
(1950)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Maironiečiai šventė Baltų vienybės dieną

Marytė KVIETKUVIENĖ

Maironiečiai Ariogalos
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje

Maironiečiai Ariogaloje

Rugsėjo 22 dieną baltų gyvenamose ir istorinėse vietose  uždegamos Baltų vienybės ugnys. Lietuviai ir latviai ugnelėmis išreiškia pagarbą protėvių atminimui ir baltų vienybei.  Ši diena primena lietuvių ir latvių genčių pergalę Saulės mūšyje prieš kalavijuočių ordiną. Tai buvo tarsi Žalgirio mūšis XIII amžiuje, sustabdęs svetimųjų agresiją į baltų žemes. Šiandien Saulės mūšis simbolizuoja  baltų tautų bendros kilmės ir likimo idėją.

Šią dieną Lietuvos maironiečių draugija, vadovaujama Eugenijaus Urbono, surengė tradicinį kasmetinį sambūrį Raseinių rajone. Šventė prasidėjo Raseinių mieste Žemaičio aikštėje. Skambėjo maironiečių himnas, eilių posmai, mero Remigijaus Ačo sveikinimas.

Į šventę atvyko atstovai iš šešiolikos miestų ir rajonų mokyklų – net 800 dalyvių! Svečiai turėjo galimybę susipažinti su Raseinių įžymiomis vietomis.  Po to autobusai pasuko Betygalos link – ten, kur Maironio gimtinė, ten, kur tautos dainius klebonavo.

13 val. visi dalyviai jau buvo Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė  klebonas kun. Gintautas Jankauskas. Po šv. Mišių bažnyčioje visi kartu sugiedojo Lietuvos himną.

Pagrindinėje Ariogalos gatvėje rikiavosi dalyvių kolona: Raseinių meno mokyklos orkestras su šokėjomis, Ariogalos gimnazijos šauliai su Lietuvos, Latvijos, maironiečių vėliavomis, sambūrio dalyviai.  Gyventojai sveikino jaunimą, žygiuojantį miesto gatvėmis.  Gražiausioje Ariogalos vietoje – Dubysos slėnyje – prasidėjo baigiamoji šventės dalis. Į susirinkusius kreipėsi Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, seniūnė Renata Aleksiejienė. Eugenijus Urbonas su jaunaisiais maironiečiais uždegė tradicinį laužą. Koncertinėje programoje dalyvavo Ariogalos gimnazijos kolektyvai: sakralinės muzikos grupė „Giesmelė“ (vadovė Laimutė Neverdauskienė), šokių studija „Mozaika“ (vadovė Marytė Kvietkuvienė), jaunieji maironiečiai ir šauliai (vadovai Zita Andrijaitienė ir Andrius Bautronis). Programoje dalyvavo ir svečių  atstovai. Šventės smagiausią dalį – šokius ir ratelius – organizavo Dobilas Juška su folkloro klubu.

Visi dalyviai buvo pamaitinti skania koše, kurią išvirė Raseinių „Kalno“  vidurinės mokyklos virėjos. Bandelėmis, kvapnia kava vaišino Nijolė Vitkauskienė.

Šventės organizatoriai – Raseinių rajono švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyrius, Raseinių prezidento Jono Žemaičio ir Ariogalos gimnazijos bei Krašto istorijos muziejus – šauniai padirbėjo, kad renginys pavyktų ir patiktų iš visos Lietuvos susirinkusiems svečiams.

Raseinių rajonas
Kun. Gintauto JANKAUSKO ir autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija