2011 m. spalio 19 d.
Nr. 75
(1955)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Atmintis

Vertėjas, poetas, pedagogas

Vaclovo Šiugždinio 100-osioms gimimo metinėms

Livija Šiugždienė

Šiemet žymiam kauniečiui – vertėjui, poetui, pedagogui – Vaclovui Šiugždiniui būtų sukakę 100 metų. Kaune jau vyko keletas vakarų, skirtų poeto atminimui. Praėjusį ketvirtadienį į Kauno apskrities viešąją biblioteką susirinkęs gausus būrys jį pažinojusių ir nepažinojusių pagerbė šį taurų humanistą, kai kurių jo bičiulių dabar vadinamą tiesiog Mokytoju. Nors sovietinės okupacijos metais, kuriuos kai kas ir dabar vadina Brežnevo sąstingiu, nedaug gerbėjų ir mokinių pažinojo ir bendrauti nepabūgo su geriausius prancūzų poezijos ir prozos pavyzdžius į lietuvių kalbą vertusiu V. Šiugždiniu. Ir sužinodavo apie jį tik vienas per kitą – taip nevalingai pati sovietinė geležinė uždanga irgi savotiškai garsino tokius žmones. Tokį ypatingą tuometinį „kultūros disidentą“ prisiminė susirinkusieji poeto gerbėjai ir bičiuliai, kuriuos sukvietė bibliotekos darbuotoja kultūrininkė Rimantė Tamoliūnienė.


Skaitykla

Apie Povilą Višinskį – naujai ir įdomiai

Audronė Kiršinaitė

Leidyklos „Versus aureus“ išleista knyga „POVILAS VIŠINSKIS: idėjos ir darbai“1 kviečia pasigilinti į sudėtingą mūsų tautos istorijos tarpsnį – XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios epochą: nuožmų lietuviškos spaudos draudimą, pražūčiai pasmerktą tautą (jau ir Lietuva – tik Rusijos imperijos „Šiaurės Vakarų kraštas“), bet sykiu tai tautos atgimimo, politinio brendimo, savarankiškos valstybės kūrimo laikotarpis, modernizacijos priešaušris.


Naujienų vaivorykštė

Vengriški motyvai

Lietuvos ir Vengrijos diplomatinių santykių atkūrimo 20-mečiui

Laimutė Vasiliauskaitė

Kalba ambasadorius Zeltan Pecze

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai kartu su Vengrijos Respublikos ambasada ir Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugija padovanojo plačiajai visuomenei paskaitą su koncertu „Liutnininkas Valentinas Bakfarkas: Lietuvos ir Vengrijos kultūriniai ryšiai šiandien ir Renesanso epochoje“.

Viešas paskaitas skaitė habil. dr. Jūratė Trilupaitienė (Lietuva) ir tarptautinės Sebestyén Tinódi premijos laureatas, liutnininkas, muzikologas Endre Deak (Vengrija).


Naujienų vaivorykštė

Vengrų muzikos klasikas

Rimantas Klevečka

Vengrų muzikos genijus
Ferensas Listas (Ferenz Liszt)

Spalio 22 d. sukanka 200 metų nuo vengrų muzikos genijaus Ferenso Listo (Ferenz Liszt) gimimo. Tądien muzikinė visuomenė minės Pasaulinę F. Listo dieną. Panašiai kaip 2009 metais minint Pasaulinę Jozefo Haydno dieną įvairių šalių bei kontinentų koncertų salėse skambėjo šio kompozitoriaus oratorija „Pasaulio sukūrimas“, F. Listui skirtai dienai pasirinkta jo oratorija „Kristus“. Spalio 22 dieną ši oratorija nuskambės keliolikoje po visą pasaulį išsibarsčiusių miestų: vieni jų glaudžiai susiję su atskirais paties F. Listo gyvenimo laikotarpiais, kituose kompozitorius asmeniškai niekuomet nesilankė, tačiau jo muzika nuolat skamba šių miestų koncertų salėse, bažnyčiose, nemažėja juose gyvenančių F. Listo talento gerbėjų. Oratoriją „Kristus“ girdės ne tik Budapešto Šv. Stepono katedron susirinkę klausytojai, bet ir Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje susirinkusi  publika, o spalio 23 d. ji skambės Kauno filharmonijoje, atliekama Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, Kauno valstybinio choro bei solistų. Diriguos maestro Juozas Domarkas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija