2011 m. lapkričio 9 d.
Nr. 80
(1960)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Susitikimas pasaulinėje „taikos sostinėje“

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI (centre) –
tarp susitikimo dalyvių. Jam
iš kairės Konstantinopolio
stačiatikių patriarchas
Baltramiejus I ir Kenterberio
anglikonų arkivyskupas
Rovanas Viljamsas

„Asyžiaus dvasios“ tąsa

Popiežiaus Benedikto XVI kalba Asyžiuje vykusiame tarpreliginiame susitikime, kurio tema buvo „Tiesos piligrimai, taikos piligrimai“, susilaukė plataus dėmesio dėl pastarųjų per 25 metus stebėtų visuomeninių permainų vertinimo ir dėl aptarimo dabartinės padėties, kurią įvairiais atžvilgiais lemia tikėjimas arba Dievo atmetimas. Pasauline „taikos sostine“ vadinamame šv. Pranciškaus mieste spalio 26 dieną buvo susirinkę keli šimtai įvairių religijų lyderių iš daugiau kaip 50 šalių. Šventasis Tėvas juos pakvietė įsipareigojimo taikai bendram atnaujinimui. Taip pat buvo paminėta palaimintojo Jono Pauliaus II lygiai prieš ketvirtį amžiaus, 1986-aisiais, pradėta panašaus pobūdžio maldos už taiką iniciatyva, įgijusi „Asyžiaus dvasios“ pavadinimą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija