2011 m. gruodžio 30 d.
Nr. 95
(1975)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Jėzus gimė, kad pakeistų mūsų gyvenimą 

Panevėžio vyskupijos ganytojo kalėdinis laiškas

Mylimi broliai ir seserys, sveikinu Jus visus su pačia nuostabiausia angelo žinia: „Štai aš skelbiu Jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas“ (Lk 2,10–11).

Nėra gražesnio ir galingesnio sveikinimo, ir negali būti. Kasmet, kasdien, kas valandą Viešpats trokšta kiekvienam atnešti tikrą džiaugsmą: kiekvienam vyrui, kiekvienai moteriai, kiekvienam jaunuoliui, kiekvienam – senam ir jaunam. Pas kiekvieną jis trokšta ateiti su nesulaužomu džiaugsmu. Koks tai džiaugsmas? Atgimimo džiaugsmas! Jau 2000 metų Viešpats beldžiasi į kiekvieną širdį su atgimimo žinia. Jis šaukia visus mus atgimti. Kiekvienas šio pasaulio vyras ir kiekviena moteris šaukiami naują gyvenimą pradėti, kitokį gyvenimą kurti. Atgauta Lietuvos laisvė taip pat turėjo atnešti išsivadavimo-atgimimo džiaugsmą. Deja, dažnai visur matome nesantaiką, susipriešinimą. Kodėl?

Labiausiai susipriešinimą, net skausmą, kelia teisingumo pažeidimas, kai vieni turtėdami kitus nuskurdina. Skaudu, kai turtingieji, valdžios žmonės rūpinasi tik savo vis didesnėmis tūkstantinėmis pajamomis, o nemato, kad dauguma turi gyventi vos iš kelių šimtų... Kur išeitis? Apversti gyvenimą aukštyn kojomis! – Taip, toks mano linkėjimas Kalėdų šventėje! Jėzus gimė, kad mūsų gyvenimą pakeistų, kad apverstų jį aukštyn kojomis...

Taip norisi visiems priminti žydų rašytojo Manėso Šperberio pasakojimą, kaip jo gimtinės žmonės niekada nenustojo laukti Mesijo gimimo. Po savo skurdžios vakarienės jie visi bėgo ant kalno, kad pamatytų Mesijo atėjimą. O vaikai ten stengėsi kaip galima ilgiau stovėti ant rankų, nes visi buvo įsitikinę, kad atėjęs Mesijas viską apvers aukštyn kojomis. Gi neišmokus nesiseks greit vaikščioti aukštyn kojomis, tad vaikai ir ruošėsi. Kokia teisinga mintis: viską apversti aukštyn kojomis – taip pakeisti gyvenimą, kad nebeliktų jokio blogio! Jėzus Kristus atėjo pakeisti mūsų gyvenimą, apversti jį aukštyn kojomis. Nuolat Jis mus kviečia, nuolat ragina nugalėti savanaudiškumą, daryti vien gera, vargingiausiuose matyti vien Jį: „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (plg. Mt 25, 40). O kaip atsiliepiame į Jo kvietimą, į Jo nuolatinius raginimus?

Štai šventėme Gailestingumo metus, vis girdėjome raginimus nepasilikti nuodėmėse. Kaip išgirdome šį raginimą, kaip priėmėme, kaip pakeitėme savo gyvenimą? Vėl naujas kvietimas: pradėjome palaimintojo Jurgio Matulaičio jubiliejinius metus. Palaimintasis Jurgis tiesiog šaukia blogį nugalėti gerumu, šventėjimu, meile, pasiaukojimu... O, kaip reikia tokių meilės ir gėrio pastangų, tokio gyvo tikėjimo! Šventasis Tėvas Benediktas XVI kviečia ruoštis Tikėjimo metams, „vėl atrasti tikėjimo džiaugsmą“ (Porta Fidei, 7), tikėjimo šviesoje nugalėti visas problemas, nes „šių dienų pasauliui ypač reikia tikėjimo liudijimo“ (Porta Fidei, 15). Brangieji broliai ir seserys, dėkoju Dievui už daugelio Jūsų sąmoningą tikėjimą ir pavyzdingą gyvenimą, dėkoju už Jūsų maldas. Laiminu kiekvieną Jūsų žingsnį tvirtesnio tikėjimo link ir ypač prašau Jūsų kasdienės maldos už visų žmonių atgimimą.

Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija