2011 m. gruodžio 30 d.
Nr. 95
(1975)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šv. Kalėdose Šventojoje Žemėje – malda už taiką

Jeruzalės lotynų katalikų
patriarchas Fuadas Tualis (centre)
eina į Išganytojo Gimimo pamaldas
Betliejaus Šv. Kotrynos bažnyčioje

Tūkstančiai maldininkų ir piligrimų Šv. Kalėdų išvakarėse atvyko (kai kurie atėjo pėsčiomis 13 kilometrų iš Jeruzalės) į Betliejaus miestelį pasimelsti prie Gimimo grotos, kurioje, anot tradicijos, gimė Jėzus. Šiandien šią grotą apgaubia Gimimo bazilika, susiliečianti su Šv. Kotrynos bažnyčia, priklausančia pranciškonams. Būtent joje Bernelių šv. Mišias aukojo Jeruzalės lotynų patriarchas Fuadas Tualis. Iš kraštų, kuriuose krikščionys sudaro daugumą, į Izraelį atvykę turistai ir piligrimai neretai nustebę konstatuoja, kad visuomenėje didžiosios krikščioniškos iškilmės beveik nejaučiamos, žinoma, išskyrus krikščioniškas kulto vietas. Statistiniai duomenys byloja, kad Izraelyje šiuo metu gyvena apie 154 tūkst. krikščionių, kurie sudaro apie du procentus visų gyventojų. Didžioji dalis krikščionių (apie keturi penktadaliai) yra arabai. Kita dalis – iš buvusios Sovietų Sąjungos atvykę ir Izraelio piliečiais tapę asmenys: manoma, kad tarp milijono atvykėlių keliasdešimt tūkstančių buvo stačiatikiai. Žinių agentūra AFP priduria, kad didėja dar dvi krikščionių grupės – Izraelyje dirbantys darbininkai, tarp kurių daug filipiniečių, ir politinio prieglobsčio prašytojai iš Afrikos. Kai kurie asmenys iš šių dviejų grupių vėliau Izraelyje lieka nelegaliai. Vis dėlto keliolikos metų perspektyvoje Kalėdos Izraelio visuomenėje tapo regimesnės.


Pasitikėjimas jaunimu teisingumo siekiuose

Popiežiaus Benedikto XVI kreipimasis, skirtas Pasaulinei taikos dienai

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas mielai
bendrauja su jaunais žmonėmis

Kurti žmoniškesnį ir broliškesnį pasaulį

„Ne ideologijos gelbsti pasaulį, bet atsigręžimas į gyvąjį Dievą, kuris yra mūsų Kūrėjas, mūsų laisvės laidas, tikrojo gėrio ir tikrosios tiesos garantas, – primena popiežius Benediktas XVI savo kreipimesi, skirtame būsimajai Pasaulinei taikos dienai. – Tik besąlygiškas atsigręžimas į Dievą, kuris yra to, kas teisu, matas ir kartu amžinoji meilė“. Ši klasikinė nuoroda, pirmą kartą išsakyta per 2005 metais Vokietijos mieste Kelne vykusį Šventojo Tėvo susitikimą su pasaulio jaunimu, dabar prasmingai pakartojama naujajame dokumente, kurio tema – „Mokyti jaunimą teisingumo ir taikos“.


Seno laiko naujas virsmas

Kun. Vytenis Vaškelis

Viena didžiausių dieviškos meilės paslapčių – tai Jėzaus gimimas tvarte. Jo buvimas ėdžiose simbolizuoja naujo gyvenimo pradžią. Nuo Kristaus gimimo ne tik skaičiuojami mūsų eros metai, bet matuojami ir kiekvieno žmogaus nuolankumo žingsniai, vedantys į Ateitį... Puikybės veidmainiška kaukė suplėšoma ir išmetama į šiukšliadėžę, o Viešpaties nusižeminimas tampa mūsų išaukštinimo kertine kolona, nes Jis po savo mirties tapo tarsi naujuoju gyvybės Medžiu. Nuo jo mes skiname bei ragaujame nemirtingumą teikiančius Sakramentų vaisius ir savo viduje džiūgaujame, kad, būdami Aukščiausiojo paunksnėje, esame Jo numylėtiniai vaikai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija