2011 m. gruodžio 30 d.
Nr. 95
(1975)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kalėdų Mišios su nuteistaisiais iki gyvos galvos

Gruodžio 27 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjime, nuteistieji iki gyvos galvos kartu su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu iškilmingai paminėjo Kristaus gimimo iškilmę. Skautams įnešus Betliejaus ugnį, kalėjimo koplytėlėje prasidėjo iškilmingos šv. Mišios. Joms vadovavo Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis, kartu koncelebravo nuteistųjų iki gyvos galvos kapelionas kun. Arūnas Peškaitis OFM. Liudydamas Kristaus artumą kenčiantiems tarp kalėjimo sienų, kardinolas kalbėjo apie mažo gimusio Dangaus Vaikelio Meilę kiekvienam čia esančiam nelaisvės prispaustajam. „Kristaus teisingumas visai kitoks nei žmonių, – kalbėjo kardinolas. – Jo teisingumas yra gailestingumas ir tik danguje suprasime, kad Dievas tikrai mums atleido. Dievas žiūri į mūsų sielas kitaip nei žmonės, Jis mato mumyse daug grožio ir gėrio. Turime tikėti, kad esame mylimi tokie, kokie esame. Kūdikėlis Jėzus beldžiasi į mūsų širdies duris ir trokšta išlieti mums savo ramybę“.

Po šv. Mišių kardinolas pašventino pačių nuteistųjų rankomis padarytas prakartėles, o vienas iš kalėjime bausmę atliekančių kalinių visiems lankytojams padovanojo po savo iš popieriaus išlankstytą gulbę. Po Eucharistijos šventė džiaugsmingai tęsėsi agapėje, kurioje dalyvavo ir kalėjimo direktorius Alvydas Maknickas. Po vaišių būrelis jaunimo aplankė kamerose pasilikusius nuteistuosius ir įteikė jiems Bernardinų parapijos socialinio centro savanorių paruoštas dovanėles. Keletą nuteistųjų kamerose aplankė ir kardinolas.

VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija