2012 m. vasario 24 d.    
Nr. 8
(1983)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Mirė kalbininkas prof. V.Vitkauskas

Naktį iš penktadienio į šeštadienį Šiaulių ligoninėje mirė 76 metų kalbininkas Vytautas Vitkauskas. V. Vitkauskas gimė 1935 m. rugpjūčio 1 d. Kuršėnuose. Nuo 1958 metų, baigęs Vilniaus universitetą, dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros (dabar – Lietuvių kalbos) instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos sektoriaus, nuo 1963 metų – Žodynų sektoriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1975 metais apgynė filologijos mokslų kandidato  disertaciją „Žemaičių dūnininkų šnektų morfofoneminiai dialektizmai“. 1999 metais apgynė habilitacinį darbą „Lietuvių kalbos tarmių morfofoneminiai reiškiniai ir jų svyravimas“. 1990–2001 metais vadovavo Žodynų skyriui. Dėstė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, buvo jos profesorius. „Lietuvos TSR upių ir ežerų vardyno“ (1963) vienas sudarytojų, akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ autorius (1973–1981) ir redaktorius (1978–1995), nuo 1994 metų – vyr. redaktorius (1996–2002). Šiam veikalui užrašė apie 65 000 žodžių iš įvairių tarmių. Už darbą prie Žodyno kartu su kitais 1996 metais paskirta Lietuvos Respublikos mokslo premija. V. Vitkauskas daug dirbo rengiant „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninį variantą (2005), „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ (vyr. red. S. Keinys) 3 ir 5 leidimus (1993, 2000, 2004). V. Vitkauskas buvo lietuvių tarminės leksikografijos pradininkas. 1976 metais išleido „Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodyną“, 1988 metais kartu su G. Naktiniene ir A. Paulausku – „Druskininkų tarmės žodyną“ (už tai skirta J. Balčikonio premija). Paskelbė straipsnių lietuvių dialektologijos, kalbos kultūros, teatro klausimais. Keliolikos knygų autorius. „Lietuvių kalbos atlasui“ ištyrė 22 gyvenamąsias vietas.

2002 metais apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino Riterio kryžiumi. 2005 metais jam paskirta kalbininko P. Būtėno premija.

Kalbininkas palaidotas pirmadienį gimtųjų Kuršėnų kapinėse.  Jis buvo „XXI amžiaus“ skaitytojas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija