2012 m. vasario 24 d.    
Nr. 8
(1983)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Jaunimo ugdytojas pagal šv. kun. Jono Bosko pavyzdį

Nepabūgę spaudžiančio šaltuko
dvasininkai, lektoriai ir atlikėjai
su meile dalijo savo talentus
susirinkusiai į maldos namus
tikinčiųjų bendruomenei
Vilmos Rusinienės nuotrauka

Alytus. Pirmą vasario sekmadienį, nepabūgę visą Lietuvą sukausčiusio neįprasto speigo, alytiškiai atskubėjo į Šv. Angelų Sargų parapijos maldos namus pagerbti prieš dvylika metų Amžinybėn iškeliavusio miesto Garbės piliečio, žymaus publicisto, rašytojo, „Saleziečių žinių“ redaktoriaus, visuomenės veikėjo, jaunimo ugdytojo kunigo Prano Gavėno SDB atminimo.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Laisvė ir atsakomybė sukvietė maldai

Parapijos klebonas kanauninkas
Jonas Paulauskas, kun. Vytautas
Vaidila, Seimo narė Agnė Bilotaitė
(dešinėje), ateitininkai-ministrantai,
ansambliuko dalyvės po šv. Mišių
su Lietuvos ir ateitininkų
kuopos vėliavomis

GARGŽDAI. Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės nepriklausomybės dienos – rytą Gargžduose su pakilia nuotaika, linksmai šnekučiuodamiesi rinkosi repuoti didžiojo parapijos choro, ateitininkų ansambliuko dalyviai, puošėsi šventine apranga, ruošė vėliavas iškilmingai eisenai į šv. Mišias. Jau tapo tradicija, kad visos valstybinės, rajoninės, miesto šventės prasideda 12 val. šv. Mišiomis Gargždų bažnyčioje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija