2012 m. vasario 24 d.    
Nr. 8
(1983)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Laisvė ir atsakomybė sukvietė maldai

Parapijos klebonas kanauninkas
Jonas Paulauskas, kun. Vytautas
Vaidila, Seimo narė Agnė Bilotaitė
(dešinėje), ateitininkai-ministrantai,
ansambliuko dalyvės po šv. Mišių
su Lietuvos ir ateitininkų
kuopos vėliavomis

Ateitininkai Vasario 16-osios
šv. Mišiose su vėliavomis

GARGŽDAI. Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės nepriklausomybės dienos – rytą Gargžduose su pakilia nuotaika, linksmai šnekučiuodamiesi rinkosi repuoti didžiojo parapijos choro, ateitininkų ansambliuko dalyviai, puošėsi šventine apranga, ruošė vėliavas iškilmingai eisenai į šv. Mišias. Jau tapo tradicija, kad visos valstybinės, rajoninės, miesto šventės prasideda 12 val. šv. Mišiomis Gargždų bažnyčioje.

Šv. Mišių aukai už Tėvynę, žuvusius dėl jos laisvės vadovavo parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas. Pamoksle kun. Vytautas Vaidila plačiai ir įtaigiai kalbėjo apie laisvę, nepriklausomybę, visų atsakomybę įvertinti ir išsaugoti tai, kas iškovota.

Susirinkusius bažnyčioje po šv. Mišių pasveikino Seimo narė Agnė Bilotaitė. Kartu su didžiuoju bažnyčios choru visi susikaupę sugiedojo Lietuvos himną ir išskubėjo į Kretingos rajono kultūros centro meno kolektyvų šiai šventei skirtą koncertą Gargždų kultūros centre.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija