2012 m. vasario 24 d.    
Nr. 8
(1983)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Žymūs kultūros žmonės kvietė skaityti Maironį

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, minėdamas poeto Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) 150-ąją gimimo sukaktį ir pradėdamas jubiliejinius Maironio metus, pirmąją tarptautinės Vilniaus knygos mugės dieną, vasario 23-iąją pakvietė į viešus Maironio skaitymus. Juose Maironio poeziją skaitė žymūs Lietuvos kultūros žmonės: kultūros ministras Arūnas Gelūnas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius Mindaugas Kvietkauskas, aktoriai Kristina Kazlauskaitė, Juozas Budraitis, Aldona Vilutytė, poetas Alvydas Šlepikas, kun. Julius Sasnauskas, OFM, Maironio kūrybos tyrinėtoja Brigita Speičytė, kultūros žurnalistė Jolanta Kryževičienė ir kiti. Skaitymų metu ne tik skaityta Maironio poezija, bet ir dainuotos pagal jo eiles sukurtos dainos.

Idėja surengti renginį „Skaitome Maironį kartu!“ kilo norint gyvai ir garsiai prisiminti bei priminti visuomenei, kad šiemet sukanka 150-osios poeto gimimo metinės. Renginio tikslas – atrasti gyvą ir asmenišką santykį su šio žymaus lietuvių poeto, padariusio milžinišką įtaką ne tik lietuviškai poetinei tradicijai, bet ir lietuvių tautos savivokai, kūryba. Sykiu šiuo renginiu siekiama atgaivinti viešo skaitymo tradiciją.

Skaitymus organizuojančio Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius Mindaugas Kvietkauskas sakė: „Maironio poezija – tai tapatybės žinia, kurią jis tikėjosi perduoti po šimtmečių ateisiančioms kartoms. Šiandien skaitydami Maironį, vėl galime apsispręsti būti savimi – taip, kaip jis pats apsisprendė carizmo ir spaudos draudimo metais.“

2012-uosius paskelbus iškiliausio XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios lietuvių poeto, lietuvių poezijos patriarcho Maironio jubiliejiniais metais, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas surengs ir daugiau poeto atminimui ir kūrybinio palikimo aktualizavimui skirtų kultūrinių bei mokslinių renginių: kaip ir kasmet, minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, gegužės 7-ąją bus surengti tradiciniai „Klasikos skaitymai“, skirti Maironiui; vėlyvą rudenį, poeto gimimo mėnesį lapkritį vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Maironis ir jo epocha“; taip pat bus perleisti papildyti Maironio laiškai ir atsiminimai, pasaulį išvys ir Brigitos Speičytės parengta mokslinė studija „Anapus ribos – Maironis ir istorinės Lietuvos literatūra“.

Tad Maironio skaitymai Vilniaus knygų mugėje – tai gražus įvadas į visus metus vyksiantį poeto Maironio kūrybos prisiminimą ir populiarinimą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija