2012 m. vasario 24 d.    
Nr. 8
(1983)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vilkaviškio vyskupijos kunigai prisiminė „Titaniko“ tragediją

Vasario 7 dieną Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas, kuriame dalyvavo vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, MIC, ir vyskupijoje kunigišką tarnystę einantys dvasininkai. Susitikimas prasidėjo Valandų liturgija – Dienine, po kurios susirinkusieji klausėsi prof. g. kan. Kęstučio Žemaičio parengtos paskaitos „Titaniko“ tragedijai – 100 metų. Pristatydamas tuo metu labai modernaus laivo istoriją ir tragedijos Atlanto vandenyne aplinkybes, prelegentas akcentavo, kad tuo laivu į Ameriką plaukė iš Vilkaviškio vyskupijos kilęs kunigas Juozas Montvila, kuriam tuometinė valdžia trukdė Lietuvoje ir Lenkijoje eiti kunigiškas pareigas. 1912 metų balandžio 14 dieną įvykusi tragedija Lietuvai įsimintina ne tik todėl, kad laivu plaukė kun. J. Montvila, bet labiau todėl, kad jis atliko tikrai herojišką žygdarbį – savo vietą gelbėjimosi valtyje užleido kitam žmogui. Tai yra šiems laikams puikus herojiškumo pavyzdys, aiškiai primenantis Evangelijos pagal Joną mintį, kad svarbu gyvybę už draugus atiduoti. Kan. K. Žemaitis pristatydamas „Titaniko“ tragedijos šimtmetį drauge peržvelgė to meto Lietuvos politinę situaciją, Bažnyčios ryškesnes figūras, įtakojusias to meto gyvenimą.

Kun. Rytis Baltrušaitis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija