2012 m. vasario 24 d.    
Nr. 8
(1983)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Paskelbtas išsamus KGB rezervistų sąrašas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) viešai paskelbė išsamų buvusių KGB rezervo karininkų sąrašą. Jame – 238 pavardės. Sąrašas yra apribotas ta prasme, kad skelbiamas tik internete. Ten galima pamatyti ir dalies buvusių karininkų asmens bylas. Ateityje bus paskelbtos ir kitų buvusių pareigūnų bylos.

Paskelbtame sąraše yra ir nuskenuotos buvusio Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovo Arvydo Pociaus ir buvusio užsienio reikalų ministro Antano Valionio bylos. A. Pociaus byloje skelbiama, kad jis į KGB rezervą įtrauktas 1989 metais. Prieš tai jis ir jo artimieji buvo kruopščiai patikrinti, kompromituojančios medžiagos nerasta. A. Pocius, kaip jaunas, įvairiose prokuratūrose dirbęs tardytojas, charakterizuojamas teigiamai – „politiškai išprusęs“, „aktyviai dalyvauja propaguodamas tarybinę teisėtvarką“. Iš vieno dokumento matyti, kad A. Pocius į KGB rezervą pervestas, kai atvažiavo dirbti į Šakius. Anot dokumento, ten jis norėjo užsiregistruoti į karinę įskaitą, tačiau jam buvo pasakyta, jog prokurorai turi būti KGB įskaitoje. Dėl to pats A. Pocius esą ir kreipėsi į vietos KGB skyrių. Jį nutarta panaudoti kaip tardytoją karinės kontržvalgybos struktūrose. Tuo metu A. Valionis pasirodė turįs polinkį ar gabumų politinei veiklai, yra „politiškai išprusęs“, „sugeba gerai analizuoti“, „karo metu gali būti naudojamas operatyviniam darbui vyresniojo operatyvinio įgaliotinio pareigose“. A. Valionį po 1982 metais surengtų KGB mokymų apibūdino jų viršininkas papulkininkis V. Moskvinas. O, pasak Lietuvos komunistų partijos Tauragės rajono komiteto sovietiniam saugumui pateiktos charakteristikos, A. Valionis „deda daug pastangų studijuodamas pirminius marksizmo-leninizmo šaltinius“, „yra ištikimas partijos idealams“. A. Valionis nuo 1979 metų gruodžio buvo vyresnysis leitenantas, o nuo 1984 metų – kapitonas.

Sąraše taip pat yra bent dvi teisėjų pavardės – Edmundas Inokaitis ir Valentinas Janonis. Pirmasis – buvęs Kauno miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas, dabar dirba eiliniu teisėju. Antrasis – Klaipėdos apygardos teismo teisėjas. V. Janonis nuo 1987 metų dirbo Radviliškio rajono Liaudies teismo pirmininku. Abu teisėjai įvardinti kaip vyr. leitenantai.

Deja, prieš skelbiant tikrinama, ar KGB rezervistai anksčiau nėra pranešę apie savo praeitį. Jeigu jie būna „prisipažinę“ (t.y. pasakę kažkuriam VSD pareigūnui), tada jo pavardė slepiama nuo visuomenės – tokie „įdomūs“ Lietuvos įstatymai. Tokiu būdu buvę sovietiniai saugumiečiai, net ir padarę didžiausių nusikaltimų prieš tautą, išlieka „švarūs“ ir gali pasiekti bet kurias pareigas, net ir Seimo, Vyriausybės nario ar prezidento.

2010 metų birželį Seimas priėmė vadinamojo Liustracijos įstatymo pataisas, pagal kurias LGGRTC įpareigotas paskelbti KGB dokumentus ir tokiu būdu „baigti“ liustracijos procesą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija