2012 m. kovo 2 d.    
Nr. 9
(1984)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Prisiminė Bernardą Brazdžionį

Ansambliai gieda šv. Mišių metu

...Kur žadėjo niekad nenusvysti,
Kur, tikėjau, grįš, dar kartą grįš
Nuostabioji evangelijos jaunystė,
Man atvėrus Viešpaties duris...

(Bernardas Brazdžionis)

Žvarbų ir speiguotą vasario rytą, Šv. Antano Paduviečio parapijos tikintieji rinkosi į savo šventovę paminėti poeto Bernardo Brazdžionio 105-ąsias gimimo metines. Grabnyčios – poeto gimimo diena. Šv. Mišių aukoje dalyvavo Dainavos bendruomenės atstovai, Dainavos seniūnijos seniūnas Alvydas Malinauskas. Bažnyčioje giedojo moterų ansamblis „Vakarė“ (vadovė Laima Užkurnienė) ir ansamblis „Brydė“ (vadovė Teofilija Vozbutienė). Šv. Mišias aukojo Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas kun. Vytenis Vaškelis. Skaitinius šv. Mišių metu skaitė ir psalmes giedojo L. Užkurnienė.

Prasmingi pamokslo žodžiai priminė poeto gyvenimą, mokslo troškimą, kūrybinę veiklą. Buvo akcentuojama B. Brazdžionio ištikimybė savo idėjoms, pagarba žmogui, meilė Tėvynei. Jo gyvenimas Kaune buvo tvirtai susietas su šia bažnyčia. Čia 1934 m. sausio 10 dieną jis susituokė su Aldona Stanionyte. Drauge pragyveno 68-erius metus.

Prie poeto ir jo žmonos kapo Petrašiūnų kapinėse sužibo žvakelės, nuoširdžiai sukalbėtos maldos ir sugiedotos giesmės. Pagerbdamas poetą atminimo žodį tarė A. Malinauskas.

Gėlių puokštės padėtos ir prie B. Brazdžionio namelio Taikos prospekte. Tai tarsi padėka už buvimą, gyvenimą, auką...

Visų šių renginių iniciatorė L. Užkurnienė, B. Brazdžionio kūrybos gerbėja, kurianti dainas pagal poeto eilėraščių tekstus.

Džiugu, kad sugebame prisiminti tuos, kurie savo poezijos originalumu bei individualumu siekė išlaikyti meilę, pagarbą, žmogiškumą, tikėjimą bei tautiškumą.

Janina Varatiejienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija