2012 m. kovo 2 d.    
Nr. 9
(1984)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Naujoji evangelizacija šiemetinės Gavėnios kontekste

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Timotis Dolanas pristatė
Šventajam Tėvui savo motiną Širli,
atvykusią į Romą pasveikinti sūnaus,
paskirto į Kardinolų kolegiją

„Miestų misijos“ projektas

Šiemetinė Gavėnia tarptautiniu bažnytiniu mastu ypatinga tuo, kad laukiant popiežiaus Benedikto XVI paskelbtų ir rudenį prasidėsiančių Tikėjimo metų, kaip tik šiuo liturginiu laikotarpiu dvylikoje Europos didelių diecezijų yra vykdomas „Miestų misijos“ („Metropolitan mission“) evangelizacinis projektas. Tai 2010 metais įsteigtos Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos parengta programa, skatinanti tikėjimo atnaujinimą tradiciškai krikščioniškose šalyse, patiriančiose žymią sekuliarizacijos plėtrą visuomenėje. 2012 metų „Miestų misijos“ projekte dalyvauja Barselonos, Briuselio, Budapešto, Frankfurto, Lisabonos, Liverpulio, Paryžiaus, Turino, Varšuvos, Vienos ir Zagrebo arkivyskupijos. Programą sėkmingai įgyvendinus (entuziazmas yra tikrai didelis), kaip teigia Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos pirmininkas arkivyskupas Rinas (Salvatorė) Fizikela, evangelizacinis projektas 2012 metais bus išplėstas į 72 Europos miestus, kartu įtraukiant Jungtines Amerikos Valstijas ir kitus sekuliarizuotus pasaulio regionus. Pagal „Miestų misijos“ pastoracinį planą, apie kurį naujosios Šventojo Sosto dikasterijos vadovas yra rašęs Vatikano laikraštyje „L’Osservatore Romano“ skelbtose publikacijose bei daug kartų yra kalbėjęs lankydamasis įvairiose kontinento šalyse, simboliniu jo įgyvendinimo centru turi būti metropolijos katedra su pačiu ordinaru priešakyje.


Atsimainymo džiaugsmas

Kun. Vytenis Vaškelis

Reginys, kurio jie dar nebuvo matę ir palaimos euforija, kurios dar nebuvo išgyvenę, juos tarsi pakėlė nuo aukšto kalno ir nuskraidino į dangiškąsias viršukalnes. „Sustok žavinga laiko akimirka, nes mes trokštame tą nenusakomą žodžiais džiaugsmo būseną sulaikyti ir „įsprausti“ į palapinės vidų“, – taip manė apaštalas Petras ir atvirai išsakė su juo drauge esančių apaštalų Jono ir Jokūbo bendrą jauseną: „Rabi, gera mums čia būti“ (Mk 9, 5).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija