2012 m. kovo 2 d.    
Nr. 9
(1984)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Broliams lietuviams

Nors nebuvo nei bado, nei maro,
nei drebėjimo žemės nebuvo,
nors per prievartą niekas nevaro –
Lietuvoj vis mažėja lietuvių…

 

Lietuvaičiai Europoje bastos,
po Ameriką plačią, didžiulę –
lyg nebūtų lietuviško krašto,
lyg nėra Lietuvėlės – motulės…

 

Negi taip išsivaikščiosim tykiai?
Atsitolsim vienas nuo kito?
Padejuosim kaikad susitikę,
kad nesugebam patys tvarkytis?

 

Lopinėlį prie Nemuno vingių
mes branginom per tūkstantį metų,
o dabar jį paliekam gėdingai,
laisvės rūmų savų nepastatę…

 

Kaip valstybė mūs gali klestėti,
jei jos nepuošiam darbu doruoju?
Jei pasklidom po visą planetą?
Emigruojam, bet kur emigruojam!

 

Gal klaida, kad mes esam įpratę
pavieniui sau kovoti už būvį?
Ar nebūtų geriau pets į petį?
Pagalvokim, broleliai lietuviai.

 

Pažabokim gobšuolius, besočius!
Remkim tuos, kas visai nusiminę!
Prisiminkime papročius bočių,
kaip jie stengės sugrįžt į Tėvynę!

 

Ranka rankon, kartu, pets į petį!
Dar Maironio giesmes prisiminę
laisvės rūmus pabaikime statę,
atgaivinkim lietuvių Tėvynę!

 

Niekada mes nebuvome lepūs,
nedejuokim dabar nusiminę!
Verskim naują istorijos lapą!
Atgaivinkime savo Tėvynę!

2012

Povilas ŠERNAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija