2012 m. kovo 2 d.    
Nr. 9
(1984)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Bendravo karitiečiai

Grupė Šakių dekanato „Caritas“ savanorių

Šakių „Caritas“ savanorė
gyd. Aurelija Bublaitienė
ir Gelgaudiškio klebonas
kun. Alfredas Nėnius
Autoriaus nuotraukos

Sausio 27 dieną į Kudirkos Naumiesčio parapijos namus rinkosi Šakių dekanato parapijų klebonai ir „Caritas“ atstovai. Buvo aptarti praėjusiais metais nuveikti darbai ir numatyta artimiausia veikla ateičiai.

Šakių dekanas, Kudirkos Naumiesčio klebonas kan. Donatas Jasulaitis pirmiausia pakvietė bendrai maldai. Vėliau, plačiai apžvelgęs atjautos ir gailestingumo reikšmę žmogaus gyvenime, pabrėžė, kad iš, atrodytų, mažų darbų gimsta dideli.

Paskui ataskaitą apie Šakių dekanato „Caritas“ veiklą perskaitė Šakių skyriaus „Caritas“ savanorė gyd. Aurelija Bublaitienė. Ji džiaugėsi, kad gerai padirbėjo visi dekanato „Caritas“ darbuotojai. Vykdant prieškalėdinę akciją „Gerumas mus vienija“ dekanate, išplatinus žvakeles, buvo surinkta daugiau kaip 12 tūkstančių litų. Tuos pinigus nuspręsta panaudoti savose parapijose. Kiek kurioje surinkta, tiek ir panaudota, atskaičius žvakelių kainą. Parapijose vyko pastoracinis Tarybos narių ir „Caritas“ darbuotojų susirinkimas. Nutarta, kiek kam skirti pinigų ir kur skirti netikslinga, buvo nupirktos šalpos dovanos. Viskas užfiksuota protokoluose. „Padėti vargstančiam artimui – gailestingumo darbas, liudijantis žmogui Jėzų“, – sakė „Caritas“ savanorė Aurelija.

Vėliau savo mintimis ir patirtimi dalijosi parapijų klebonai. Kalbėta ir apie įvairias akcijas, kurias „Caritas“ vykdo kitose šalyse.

Dekanas kan. D. Jasulaitis padėkojo visiems už labdaringus darbus, palinkėjo ir toliau būti aktyviems. „Žmones reikia tik išjudinti iš apsnūdimo, jiems paaiškinti ir viskas vyks“, – sakė jis.

Zenonas RAKAUSKAS

Kudirkos Naumiestis,
Šakių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija