2012 m. kovo 2 d.    
Nr. 9
(1984)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Pasaulinės ligonių dienos minėjimas

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Jau tapo gražia tradicija, kad Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ pasitinkant pasaulinę ligonių dieną lanko ligoninėse besigydančius, susitinka su medikais. Vasario 9 dieną Telšių ganytojas su generalvikaru prel. Juozu Šiuriu lankėsi Telšių regioninėje ligoninėje, o vasario 10 dieną – Klaipėdos miesto Jūrininkų ligoninėje. Telšių vyskupas J. Boruta SJ, lankydamas palatose besigydančiuosius, drąsino neišsigąsti ligų, sunkumų, o stiprybės semtis iš Kristaus kryžiaus ir Jo meilės mums. Vyskupas priminė, jog ligos patale gulinčiųjų auka ir malda yra labai galinga, tad jis kvietė melstis už artėjantį Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų bei naujus pašaukimus į kunigystę. Abiejose ligoninėse buvo aukojamos šv. Mišios, į jas susirinko ligoniai bei medikai. Sakydamas pamokslą Telšių ganytojas kreipėsi į sergančiuosius primindamas, kad jie aukodami savo negalias ir išbandymus tampa galingi tikėjimo liudytojai. Visi materialūs dalykai, pasiekimai, postai yra laikini, todėl būtina tikinčiam žmogui visas savo viltis sudėti į Kristų – tikrąjį gyvenimą, viltį, kuri išsipildo amžinajame gyvenime. Taip pat ganytojas kalbėjo, jog Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus tikslai ir siekiai – atnaujinti gyvenimą Kristuje ir tokiu būdu geriau pažinti krikščioniškąjį pašaukimą, o čia didieji pagalbininkai to tikslo siekime yra ligoniai, kurių malda yra tikrai galinga ir kurie atlieka kilnią ir labai svarbią misiją Bažnyčioje.

Vasario 11 dieną Telšių vyskupas J. Boruta SJ susitiko su Telšių Anoniminių alkoholikų (AA) organizacijos nariais, su jais kartu meldėsi, bendravo, aptarė šios organizacijos veiklą bei siekius.

Pasaulinės ligonių dienos – vasario 11-osios – išvakarėse Telšių vyskupas J. Boruta SJ paragino visus vyskupijos kunigus aplankyti parapijose esančias ligonines ir slaugos įstaigas, susitikti su ten besigydančiais ir gyvenančiais bei ten dirbančiais žmonėmis, kartu su jais pasimelsti, išgyventi bendrystę, padrąsinti nebijoti ligos kančios ir aukoti ją jungiant su Kristaus kančia už pasaulio išganymą ir Bažnyčios ateitį.

Telšiai–Klaipėda

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija