2012 m. kovo 30 d.    
Nr. 13
(1988)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Susitarimas, leisiantis bažnyčioje susituokusiems jaunavedžiams paprasčiau susitvarkyti formalumus

Kovo 23 dieną Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje buvo pasirašytas naujas susitarimas dėl Katalikų Bažnyčioje nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimo į Valstybinę apskaitą pakeitimo. Susitarimą pasirašė teisingumo ministras Remigijus Šimašius ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Teisingumo ministerijos pateikti nuogąstavimai apie pasitaikančius piktnaudžiavimo atvejus dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų nepranešimo civilinės metrikacijos įstaigoms nustatyta ir iki šiol galiojusia tvarka vyskupų buvo rūpestingai ir išsamiai aptarti Lietuvos Vyskupų Konferencijos Plenarinių posėdžių metu, kuriuose buvo pritarta susitarimo pakeitimui ir naujo susitarimo bei naujos tvarkos nustatymo būtinumui.

Naujasis susitarimas numato, kad Katalikų Bažnyčios įgaliotas asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo Katalikų Bažnyčioje privalės teisės aktų nustatyta tvarka pateikti civilinės metrikacijos įstaigai teisingumo ministro nustatytos formos pranešimą. Pranešimas galės būti pateikiamas asmeniškai, faksu ar elektroniniu būdu. Jei jis pateikiamas faksu ar elektroniniu būdu, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo santuokos sudarymo dienos civilinės metrikacijos įstaigai turės būti perduodamas pranešimo originalas. Civilinės metrikacijos įstaiga kas pusę metų registruotu laišku, faksu ar elektroniniu paštu informuos vyskupijų kurijas apie jų teritorijoje sudarytas ir į valstybinę apskaitą įtrauktas Katalikų Bažnyčioje sudarytas santuokas. Šis susitarimas ne tik atleis jaunavedžius nuo iki šiol galiojusios prievolės patiems informuoti civilinės metrikacijos įstaigas apie Katalikų Bažnyčioje sudarytas santuokas, bet ir padės apsisaugoti nuo pasitaikančių įvairių piktnaudžiavimo atvejų, kurių padariniai sukeldavo nemažai negatyvių teisinių pasekmių.

Naujasis susitarimas įsigalios nuo šių metų birželio 1 dienos. Iki tos dienos bus parengti ir išplatinti parapijų kunigams nauji pranešimų formuliarai bei visų vyskupijų kunigai bus supažindinami su įsigaliosiančia tvarka, vyks pasirengimas šio susitarimo įgyvendinimui.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija