2012 m. kovo 30 d.    
Nr. 13
(1988)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Barbarų šalis

Saulius Stoma

Į močiutę įsikibusios mergaitės klyksmas...  Žodžiai iš jos lūpų: „Melage, šlykštyne, pedofile!“ skirti šalin ją traukiančiai mamai... Grumtynės iki kraujo... Vaiko teisių apsaugos pareigūnės šauksmas: „Sustokit, ką jūs darot, išeikit visi!“, į kurį valstybės vardu veikiantys kaukėti banditai nekreipia dėmesio... Kas dar? Solidus policijos pareigūnas, grasinantis vaiko teisių apsaugos pareigūnei, kad ji bus nubausta, nes drįso gelbėti mergaitę nuo barbariško smurto... Nužmogėjusi antstolė, kurios širdies nepalietė net šis klaikus vaizdas, matytas iš arti, nors kitos moterys verkia stebėdamos tai internete...


Smurtaujanti teisėtvarka turi būti sutramdyta

Romualdas Ozolas, Darius Kuolys

Šalies teisėtvarka ir ją prižiūrėti privalantys politikai peržengė žmoniškumo ribą ir pateko į aklavietę. Mūsų valstybė priremta prie beteisiškumo sienos. Nueita grėsmingai per toli, todėl būtina nedelsiant sustoti ir grįžti atgal – prie Kauno žudynių istorijos ir jos ištakų.

Aukščiausi valstybės pareigūnai privalo ne žodžiais, bet sprendimais užkirsti kelią tolesniam galimam smurtui. Kauno mergaitės likimą turi lemti ne brutali jėga, bet tiesa, kurią būtina iki galo išaiškinti ir atskleisti.


Lietuvos politikams: kiek dar tėvynę versite iškreiptų veidrodžių karalyste?!

Inga Stepukonienė,

VDU docentė

Tai, ką praėjusio penktadienio vakarą per televizijos kanalus išvydo Lietuva, pribloškė net Sibiro golgotas praėjusius ir visko mačiusius kankinius, sujaudino kiekvieną, turintį bent kiek žmogiškų jausmų. Kaukėtų apsaugininkų draskyte draskomas ir į visas puses plėšomas spiegiantis vaikas, kurio klyksmai buvo girdimi gatvėje, ir šalia ramiai visa tai šaltu veidu stebintis aukštas pareigas einantis Lietuvos Respublikos policijos pareigūnas bei antstolė, Lietuvos valstybės vardu (ne okupantų) veikiantys šalies teisėsaugininkai, davę priesaiką saugoti tautos žmogaus teises ir vykdyti teisingumą...


Šaukiu į tavo, Lietuva, gelmes...

Atviras laiškas ne valstybės vadovams

Neris Karpuškaitė-Akelaitienė,

režisierė 

Šaukiu į tavo, Lietuva, gelmes,

Šaukiu į tai, kas laužta – nepalaužta.

Šaukiu į tavo miegančias sakmes,

Į žemę žalią ir į Dangų aukštą...

Nusistebėk, mieloji, pastebėk,

Kad neatradę mes tave paliekam...

Ir netylėk, žemele, netylėk,


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija