2012 m. birželio 8 d.    
Nr. 23
(1998)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

„Auksalio kupkas“ krašto kūrėjų darbuose

Rūta Averkienė

Varėnos krašto menininkai
parodos atidaryme

Varėnos kultūros centro kino ir parodų salėje veikė paroda „Auksalio kupkas“, kurioje apie šimtą savo darbų pristatė aštuoniolika kūrėjų, gyvenančių ir kuriančių Varėnos krašte. Ji yra tradicinė, organizuojama kasmet, siekiant atskleisti ir pagerbti talentingus meistrus, palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias liaudies dailės ir amatų tradicijas.

Kas tas „Auksalio kupkas“? Tai dzūkiškas pavadinimas, kuris asocijuojasi su gėriu, grožiu, atgaiva. Kadangi Varėnos kraštas nuo seno garsėja ne tik skaidriavandenėmis upėmis, šaltiniais, tyru oru, mąsliai ošiančiomis giriomis, bet ir talentingais kūrėjais, senųjų amatų meistrais. Daugelis iš jų su savo išaustomis lovatiesėmis, nutapytais paveikslais, nupintomis vyžomis, puikiausiais nėriniais, keramikos ir medžio dirbiniais, šiaudiniais sodais bei kitais nagingų rankų kūriniais žavi į Dzūkiją užklystančius Lietuvos ir užsienio turistus. Prieš penkerius metus buvo sugalvota organizuoti kuriančių Varėnos krašto žmonių darbų parodas, o nuo 2011 metų – ir muges.


Kronika

Tapė Rusijos dailininkai

Bronius VERTELKA

Dmitrijus ir Tatjana Šaginai,
kūrę Bistrampolio dvare

Gegužės viduryje Bistrampolio dvare vyko Sankt-Peterburgo tapytojų pleneras. Šeši Rusijos dailininkai sukūrė apie 30 paveikslų.

Tapytojų grupei „Mitki“ vadovavo Dmitrijus Šaginas – grupinių parodų Paryžiuje, Kelne, Antverpene, Lozanoje, Vienoje, San-Diege, Vašingtone, Niujorke, Rio de Žaneire dalyvis. Jo darbų įsigijo Rusijos ir užsienio kolekcininkai, muziejai.


Kronika

Klaipėdiečiams skambėjo Patronų giesmės

Danguolė Misiukonienė

Vilniaus Bernardinų bažnyčios
kantičkinių giesmių grupė
(vad. Zita Dragūnaitė) Mardasave

Gegužės 18-osios pavakarę Klaipėdos senamiesčio Daržų gatve skubėjo žmonės klausytis giedojimų. Šio pramano organizatoriai – Klaipėdos Etnokultūros centras ir Klaipėdos universiteto doktorantas Kristaus Karaliaus parapijos kunigas Saulius Stumbra, tyrinėjantis liaudies pamaldumą ir papročius. Etnokultūros centro darbuotojai pritaria šiai kunigo iniciatyvai, nes jis atranda ir pakviečia pačius netikėčiausius ir įdomiausius giesmininkus iš įvairių Lietuvos vietų. Šį kartą klaipėdiečius aplankė Vilniaus Bernardinų bažnyčios Kantičkų giedotojų grupė, kuri klausytojams atvežė senovinių giesmių apie šventuosius.


Kronika

Keramikos ganyklos

Rūta Averkienė

Rūta Indrašiūtė prie savo darbų

Atnaujinto Merkinės lankytojų centro atidarymo proga parodų salę papuošė unikali Maksimonių kaime gyvenančios ir kuriančios Rūtos Indrašiūtės keramikos darbų paroda „Molinės ganyklos“. Šioje parodoje „ganosi“ keliuose šimtuose molinių ąsočių, švilpynių, dubenėlių, lėkštelių, taurių „gyvenantys“ paukšteliai ir žvėreliai, gėlės ir medžiai.

Merkinės lankytojų centro vedėjas Algimantas Černiauskas prisiminė, kad nuo to laiko, kai 1995 m. balandžio 17 d. buvo atidaryta Dailės galerija ir vietos gyventojai pakviesti į bendrą Elvyros Petraitienės, jos vaikų Džiugo, Rūtos ir Sauliaus juodosios keramikos ir skulptūrų darbų parodą, centre buvo suorganizuota per 150 įvairiausių parodų ir paruošta per 100 ekspozicijų.


Kronika

Siekianti meno aukštumų

Bronius VERTELKA

Vilnietė menininkė Eglė Vertelkaitė

Sostinės Grafikos meno centro galerijoje „Kairė-dešinė“ veikė grafikės Eglės Vertelkaitės kūrybos paroda „Mergaitė su kirviu“. Joje eksponuoti paskutiniųjų trejų metų niekur nerodyti darbai. Paroda sutapo su menininkės gyvenimo 45 metų sukaktimi. Tai buvo 20-oji autorės paroda, kuriai pateikta apie 70 darbų.

Paroda susidėjo iš dviejų dalių, todėl ji eksponuota skirtingose erdvėse. Su pirmąja jos dalimi buvo galima susipažinti užsukus į Dailės akademijos Ekspozicijų salę „Titanikas“.  Autorė šią parodą laiko išskirtine, kadangi į ją investavo daug brangaus savo laiko.


Kronika

Tapyba taškosi jausmais, spalvomis, žiedais...

Gintarė Martinaitienė

Birutė Jakštienė tapydama sutepa
itin daug dažų, ji sakė kitaip
nemokanti – tik taip perteikiamas
gamtos vaizdas, jausmas,
garsas ar net kvapas...

Ji – pievų angelas, gebantis išskirtinai ir jautriai nutapyti pievas, kuriose užuodi prasiskleidžiančius žiedus, išgirsti ulbaujančius paukščius ir tiesiog pasineri į tą gamtos prieglobstį. O kur dar senosios bakūžės, prikeltos naujam gyvenimui... Taip, tai tautodailininkė Birutė Jakštienė, kuri pakvietė į Šakiuose atidarytą savo darbų parodą, dvelkiančią pavasariu, naujomis spalvomis ir gaiva. Netrukus ji nudžiugino ir vilniečius.


Atmintis

Mokėjęs džiaugtis kiekviena smulkmena ir linksminęs kitus

Genovaitė Baliukonytė

Jonas Ramanauskas

Balandžio 19 dieną Lietuvos sporto muziejuje (LSM) Kaune buvo minimas garsaus šalies cirko artisto Jono Ramanausko 100-metis. Renginys buvo skirtas Pasaulinei cirko dienai paminėti. Minėjime kalbėjo muziejaus direktorius Pranas Majauskas, garsus kardiologas akademikas Jurgis Brėdikis, „Baltijos cirko“ direktorius Petras Variakojis, cirko artisto žmonos Jadvygos sesuo Nijolė Jautakienė, sunkiosios atletikos treneris Bronius Vyšniauskas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas dr. Steponas Gečas, cirko veteranas Zigmundas Černiauskas bei kiti artistą pažinojusieji muziejaus svečiai. Pranešimą apie garsųjį artistą skaitė LSM vyriausiasis muziejininkas Eugenijus Rūkas. Po oficialiosios dalies koncertavo N. Jautakienės vadovaujama mergaičių ansamblio grupė „Pastoralė“ ir vyko žavingas jaunųjų cirko artistų pasirodymas. Vėliau buvo pademonstruotas dokumentinis filmas apie jubiliatą bei aplankyta 2006 m. balandžio 28 d. įkurta Jono ir Jadvygos Ramanauskų cirko istorijos ekspozicija, kurioje eksponuojamos nuotraukos, asmeniniai Ramanauskų daiktai, cirko rekvizitas, seni reklaminiai plakatai, knygos, suvenyrai, parsivežti artistų iš gastrolių užsienyje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija