2012 m. rugpjūčio 31 d.    
Nr. 32
(2007)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Amatai

Šv. Baltramiejaus mugė Vilniuje

Bruka linus

Tarp įvairių vasaros renginių išsiskyrė praėjusią savaitę Vilniuje, prie Rotušės, vykęs renginys, pavadintas Šv. Baltramiejaus muge ir tarsi pratęsiantis senovines tradicijas. Mugėje demonstruoti įvairūs beveik jau pamiršti amatai parodė, kad iš to galima ir šiais laikais pragyventi. Prie Rotušės susirinkę meistrai – puodžiai, kalviai, juvelyrai, audėjai ir kiti, – susivežę savo rankų darbo gaminius, ne tik juos pardavinėjo susirinkusiems mugės lankytojams, bet ir įdomiai bei patraukliai pasakojo apie beveik jau pamirštus amatus. Štai anksčiau Kaune baigęs ketverių metų mokyklą M. Rutkauskas aiškino, kad užsiėmimas puodininkyste jam malonus, jis ne tik gamina indus kitiems, bet ir stato krosnis, užsiima restauracija.


Bendruomenėse

Nauja bažnyčia prie Nenupės

Romas BACEVIČIUS

Naujoji Žvirgždaičių
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

ŽVIRGŽDAIČIAI. Liepos 22-ąją, sekmadienį, čia vyko didelė šventė – buvo konsekruota Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. Dalyvavo trys vyskupai: Vilkaviškio ordinaras Rimantas Norvila, emeritas Juozas Žemaitis MIC ir Vilniaus arkivyskupijos augziliaras Arūnas Poniškaitis. Prieš atliekant šią garbingą misiją šventoriuje, prie naujosios bažnyčios laiptų, įvyko sakralinė valanda, kurioje giesmėmis džiugino Vaida Genytė ir Povilas Meškėla, o aktorius Saulius Balandis skaitė Maironio eiles. Paskui Kudirkos Naumiesčio ir šios parapijos klebonas Šakių dekanas kanauninkas Donatas Jasulaitis papasakojo apie bažnyčios statybos istoriją, kuri prasidėjo prieš 10 metų. Tada Žvirgždaičių žmonės, vadovaujami tuometinio klebono kun. Algirdo Kildušio, nusprendė pradėti statyti naują bažnyčią, nes senoji, kapinėse pastatyta per vieną naktį, naikinama grybo ir pelėsio, nuolat reikalauja remonto ir nyksta. Pagrindą statybai davė Vokietijos fondai „Kirche in Not“ ir „Renovabis“. Deja, darbai dėl įvairiausių priežasčių užtruko, netgi sustojo, atėjo metas, kai net aktyviausi statybos entuziastai ėmė rodyti slogias nuotaikas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija