2012 m. spalio 19 d.    
Nr. 39
(2014)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

6-osios paveikslo karūnavimo metinės

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. Spalio 7 dieną Bazilikoje buvo iškilmingai minimos šeštosios Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo popiežiškosiomis karūnomis karūnavimo iškilmių metinės. Stebuklingasis paveikslas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis iškilmingai karūnuotas buvo 2006 m. spalio 8 d. Spalio 7-ąją į Žemaičių Kalvarijos šventovę rinkosi tikintieji iš visos Lietuvos. Į 12 val. šv. Mišias tą dieną susirinko Šeimos centrų vadovai bei savanoriai, Marijos legiono nariai. Kartu meldėsi Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, jų vadovybė, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulos kanauninkai. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo pagalbininkas vysk. Linas Vodopjanovas OFM, giedojo jungtinis Žemaičių Kalvarijos Bazilikos sumos ir jaunimo choras, vadovaujamas vargonininkės Kristinos Kondratavičienės. Pamoksle Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie būtinybę puoselėti krikščioniškas vertybes, ypač tas, kurios būtinos šeimos institucijai. Drąsino Marijos pavyzdžiu gyventi aktyvų tikėjimo gyvenimą. Po šv. Mišių aplink Baziliką, nepaisant gausaus lietaus ir smarkaus vėjo, buvo einama eucharistinė procesija, dėkota Dievui už visas suteiktas malones.

Po iškilmingų pamaldų Šeimos centrų vadovai bei savanoriai ir Marijos legiono nariai rinkosi į Žemaičių Kalvarijos parapijos namus. Ten buvo kalbama įvairiomis svarbiomis temomis, vyko nuotaikinga agapė.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija