2012 m. gruodžio 29 d.    
Nr. 49
(2024)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Patriotas, publicistas, dramaturgas

Benjaminas ŽULYS

Neseniai sukako 160 metų, kai gimė Lietuvos patriotas, dramaturgas, publicistas, prozininkas, teatro veikėjas, lietuviškos draudžiamosios spaudos platintojas Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis. Pažymint šią datą Kaune, Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje buvo surengtas minėjimas. Šią iniciatyvą parodė ir įgyvendino G. Landsbergio-Žemkalnio gerbėjai – Kauno tautinės kultūros centro darbuotoja Eglė Vindašienė ir šio muziejaus vedėjas poetas Alfas Pakėnas. Minėjime buvo prisiminti ir kiti Landsbergių šeimos nariai – sūnus architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, vaikaitis, atkurtos Nepriklausomos Lietuvos vienas iš vadovų, nūnai – Europos Parlamento narys, profesorius muzikologas Vytautas Landsbergis, provaikaitis rašytojas ir režisierius Vytautas V. Landsbergis. Renginio organizatoriai papasakojo apie G. Landsbergio-Žemkalnio gyvenimo kelią, jo nuveiktus darbus Lietuvai.


Kunigą poetą prisimenant

Kun. Vlado Aleksonio mirties 10-osioms metinėms

Kun. Vladas Aleksonis

Kun. Vladas Aleksonis gimė 1909 m. birželio 17 d. Liškiavoje. Mokėsi Liškiavos pradžios mokykloje, po to – Alytaus gimnazijoje. 1934 metais baigė Vilkaviškio kunigų seminariją ir birželio 17 dieną įšventintas kunigu. Dirbo Bartininkų parapijoje. 1941 metais, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, netoli Bartininkų, Budavonės miške, traukiantis rusų kariuomenei, buvo nužudyti trys kunigai – Vaclovas Balsys, Justinas Dabrila ir Jonas Petrika. Tai negalėjo nepaveikti kun. V. Aleksonio. Jis labai išgyveno kunigų netektį ir 1944 metais pasitraukė į Vokietiją, o 1949 metais persikėlė į JAV. Gyveno Čikagoje, vėliau – Šiaurės Dakotoje, Fargo miestelyje. Ten 2002 m. gruodžio 6 dieną mirė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija