2012 m. gruodžio 29 d.    
Nr. 49
(2024)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Šv. Kalėdos – vilties ženklas

Viešpaties planuose daug kas prasideda nuo mažų dalykų. Taip pat ir didis Atpirkimo darbas. Visatos Kūrėjo nebuvo numatyta, kad Jėzus, atėjęs žmonių gelbėti, gimtų galingu valdovu, nei tai, kad jis būtų visuotinai pripažinta garsenybe, to laikmečio žvaigžde. Jėzus ateina pas žmones be jokios žemiškos didybės. Netgi to meto užeigoje jam neatsirado vietos, jo pirmuoju prieglobsčiu tapo labai kukli buveinė. Ir atėjusį į žmonių pasaulį Jį pasitiko tik paprasti piemenys.

Siekdamas žmones atpirkti, pradėdamas nuo paprastų dalykų, Dievas vis labiau skatina bendradarbiauti su savo Kūrėju. Jis žmogų veda iki sąmoningo apsisprendimo prisidėti prie didžio Išganymo plano, kartu ir savomis pastangomis siekti amžinojo gyvenimo.

Tokiu būdu veikdamas, Dievas kartu mums parodo, jog trokštant Jo bendrystės ir palankumo nereikia kažko nepaprasto, sensacingo, sunkiai įgyvendinamo. Kartu taip Viešpats padeda suprasti, jog ir didžiausia Dievo dovana – amžinasis gyvenimas – yra pasiekiamas visiems to norintiems. Taigi Šv. Kalėdos tampa vilties ženklu visiems.  Tai labai jautriai pastebi apaštalas Paulius, sakydamas, jog Dievui: „...brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena“ (Apd 10, 35). Dar kitaip šią mintį išreiškia psalmininkas: „Geras kiekvienam yra Viešpats ir gailestingas visiems savo kūriniams“ (Ps 145, 9).

Didis Kalėdų stebuklas skatina mus ne tik atrasti bei pažinti begalinį Dievo gerumą, bet ir tuo gerumu dalytis su visais. Šiuo laiku ypač jautriai mūsų širdyse nuskamba ir evangelisto Luko užrašytas paties Jėzaus paraginimas: „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36). Ir kiti Jėzaus žodžiai: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 40) šventiniu Kalėdų metu ypač gyvai ragina mus nelikti abejingus šalia mūsų gyvenantiems žmonėms, kurie dėl senatvės, ligos, materialinių nepriteklių, dėmesio ar vilties stokos kenčia, jaučiasi vieniši. Šv. Kalėdų laiku būkime solidarūs su visais. Ir su tais, kurie mums draugiški ir mieli, ir su tais, kurie nėra mums palankūs. Mūsų tikras, nesuvaidintas geranoriškumas tepadeda visiems pažinti Dievo ir artimo meilę, įkūnijamą gerumo darbais. Tokios pastangos ir mūsų pačių kalėdinį džiaugsmą padarys didesnį.

Visus nuoširdžiausiai sveikinu sulaukus šv. Kalėdų, skelbiančių kūdikėlio Jėzaus gimimą.

Iš Vilkaviškio vyskupo
Rimanto Norvilos sveikinimo

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija