2013 m. spalio 30 d.    
Nr. 39
(2063)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę

Partizanų poeto Vito Jakavonio-Sniegučio poezijos knygos „Eilėraščiai“  pristatymas, šv. Mišios Merkinės bažnyčioje ir renginys Kryžių kalnelyje

Rūta Averkienė

Merkinės lankytojų centro vedėjas
Algimantas Černiauskas, partizanų
poeto Vito Jakavonio-Sniegučio
dukra Gražina ir Juozas Jakavonis-Tigras

Merkinė. Kryžių kalnelyje vykęs tradicinis Lietuvos partizanams ir jų rėmėjams, tremtiniams ir politiniams kaliniams pagerbti skirtas renginys „Leiskit į Tėvynę...“ prasidėjo prasmingu akcentu – partizanų poeto Vito Jakavonio-Sniegučio poezijos knygos „Eilėraščiai“ pristatymu.

Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centre vykęs knygos pristatymas sukvietė Kasčiūnuose gyvenusio ir prieš keletą metų į amžinybę išėjusio knygos autoriaus artimuosius, knygos sudarytojus, kasčiūniškius ir visus, kas neabejingas Lietuvos pokario metų istorijai.


Kronika

Knyga mokytojai atminti

Rita Mockeliūnienė

Mokytojos Marijos Puodžiukaitienės
atminimui skirtos knygos
„Žydi 11 alyvų“ autoriai
ir svečiai su Sintautų klebonu
kun. Donatu Rolskiu

Sintautai. Bendruomenės nariai ir miestelio svečiai rinkosi į knygos, skirtos mokytojai Marijai Puodžiukaitienei atminti, „Žydi 11 alyvų“ (sudarytoja Rita Mockeliūnienė) sutiktuves. Tai – vienuolikos autorių, M. Puodžiukaitienės suburtų mokinių ir kolegų pedagogų, pagarbos ir dėkingumo žodis šviesios atminties Mokytojai.

Sintautai... Čia prieš keletą dešimtmečių atvykusi tuomet dar visai jaunutė lietuvių kalbos mokytoja M. Puodžiukaitienė daugiau į nieką šio krašto jau neiškeitė. Čia ji gyveno, sukūrė šeimą, dirbo, užaugino vaikus, sulaukė anūkų ir proanūkių. Šioje žemėje įmintos išskirtinės – profesinės ir žmogiškosios – pėdos.


Atmintis

Aktorė, poetė, o svarbiausia – lietuvė

Benjaminas ŽULYS

Birutė Pūkelevičiūtė,
Monrealis, apie 1952 m.
V. Maželio nuotrauka

Yra lietuvių, kurie savo veikla, pasiekimais, kūryba yra labiau žinomi, išgarsėję ne savo gimtajame krašte, o užsienyje. Viena tokių yra prieš 90 metų Kaune gimusi aktorė, prozininkė, poetė, režisierė Birutė Pūkelevičiūtė. Neseniai Maironio lietuvių literatūros muziejuje buvo paminėta jos gimimo 90 metų sukaktis.

Gimusi ir gyvenusi Kaune, Žaliakalnyje, dirbusi Kauno jaunimo teatre po kurio laiko ji su tėvais persikėlė į Ameriką, ten dirbo ir kūrė Čikagoje, Monrealyje, Toronte, ten išleido ne vieną romaną, poezijos knygą, gyveno prasmingai. Kaip tik kone tą pačią minėjimo dieną sukako šešeri metai, kai ji išėjo į amžinybę ir dabar ilsisi Vilniaus Antakalnio kapinėse.


Atmintis

Muziejininkės širdis prisiglaudė Čekonyse, prie žemės gimtosios...

Vytautas BAGDONAS

Gimtųjų Čekonių kapinėse po šiuo
antkapiniu paminklu amžinojo
poilsio atgulė buvusi pedagogė,
muziejininkė ir literatė Ona Sedelskytė

Visai šalia plento, jungiančio Anykščius su Rokiškiu, ir asfaltuoto kelio, atsišakojančio link Debeikių ir Utenos, įkurdintos Čekonių kaimo kapinės. Šiose kapinėse palaidotų žmonių kapus prižiūrintys artimieji patenkinti, kad be didelio vargo čia galima atvažiuoti ir automobiliu, ir dviračiu, ir maršrutiniais autobusais, ir net ateiti pėsčiomis. Kadangi kapinaitės yra labai patogioje vietoje, nebaisios jokios darganos – purvo neteks braidyti, po balas nereikės taškytis. Neseniai šios kapinės buvo gerokai praplėstos, nes senosiose jau buvo nebelikę laidojimo vietų...


Kronika

Ketvirtasis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis

Rūta Averkienė

Dalios Tamulevičiūtės premijos
laureato – Klaipėdos jaunimo teatro,
apdovanoto už spektaklį „Paukštyno
bendrabutis“ pagal dramaturgo
Mindaugo Nastaravičiaus pjesę, –
režisierius Valentinas Masalskis

Varėna. Čia prasmingai pagerbiamas iš čia kilusios ir amžinojo poilsio į gimtinę sugrįžusios žymios lietuvių režisierės ir teatro meno pedagogės Dalios Tamulevičiūtės atminimas.

Rugsėjo 30-ąją, legendinės režisierės gimimo dieną, Varėnoje simbolines duris atvėrė jau ketvirtasis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Jo metu apdovanotas Kultūros ministerijos įsteigtos Dalios Tamulevičiūtės premijos laureatas – Klaipėdos jaunimo teatras už spektaklį „Paukštyno bendrabutis“, o žiūrovai turėjo progą pamatyti praėjusių metų šios premijos laureato – Kauno nacionalinio dramos teatro – spektaklį „Astrida“, režisuotą Inesos Pauliulytės.


Kronika

Rinkosi mėgėjų teatrai

Arneta Matuzevičiūtė

Dvyliktą kartą Paįstrio apylinkėse šurmuliavo tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Tiltai“. Tarptautinis jis tik trečius metus, mat svečių sulaukta iš Latvijos ir net Estijos. Teatrališka aura apgobė Paįstrio seniūniją: Bernatonių Pragarėlės, Pakaušių, Paįstrio gyvenvietes. Svečių sulaukta ne tik iš svečių šalių, bet ir pačios Lietuvos – Raseinių, Rokiškio, Telšių, Krekenavos, Kupiškio, Biržų. Dvi dienas trukęs festivalis nestokojo įspūdžių, linksmybių, netikėtumų ir geros nuotaikos.


Kronika

Skapiškėnų spektaklis priminė kupiškėnų vestuves

KLEBONIŠKIAI. Rugsėjo 7 dieną Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Kleboniškių kaimo buities muziejaus klojime svečiavosi Kupiškio rajono Skapiškio teatras „Stebulė“ bei vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū“.

Renginio metu svečių pristatytas spektaklis „Pasakoja kupiškėnai“, sukurtas, remiantis Povilo Zulono atsiminimais ir skirtas etnografinio vaidinimo „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ režisieriaus, piršlio vaidmens atlikėjo P. Zulono 100-osioms gimimo metinėms. Etnografinis vaidinimas „Senovinės kupiškėnų vestuvės“, kuris buvo vaidinamas 30 metų ir atliktas net 672 kartus, buvo išskirtinis reiškinys Lietuvos kultūros istorijoje. Publicistinio spektaklio „Pasakoja kupiškėnai“ režisierė – „Aukso paukštės“ laureatė Vita Vadoklytė. Čia įprasminas režisieriaus P. Zulono gyvenimo ir kūrybos kelias; kalbamasi su augančia karta, nes labai svarbu puoselėti ir saugoti savo krašto tradicijas, vertinti žmogų ir jo darbus. Kupiškėnas P. Zulonas bando žvelgti į pasaulį ne tik vaiko, jaunuolio, bet ir brandaus amžiaus bei seno žmogaus akimis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija