2013 m. lapkričio 22 d.    
Nr. 42
(2066)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Atgims senoji klebonija

PIVAŠIŪNAI. Piligrimų centras pasirašė trišalę sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) ir Ūkio ministerija dėl projekto „Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso atnaujinimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms“ finansavimo. Senosios klebonijos pastatui, kuris yra viena iš reikšmingiausių šio XIX amžiaus architektūros paminklo dalių, restauruoti ir pritaikyti jį piligrimų centro veiklai – informacinio centro patalpoms, renginių, ekspozicijų erdvėms įrengti – skirta 1,5 mln. Lt parama iš Europos regioninės plėtros fondo. Projektą administruoja Lietuvos verslo paramos agentūra.

Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčia, statyta 1825 metais, ypač garsi Žolinių atlaidais, kurių metu suplūsta dešimttūkstantinės piligrimų minios. Ši paprasta lotyniško kryžiaus formos bažnyčia ir kiti šalia esantys komplekso pastatai yra Lietuvos medinės sakralinės architektūros paminklas. Medinė bažnyčia garsėja nuo seno stebuklingu laikomu XVII amžiaus viduryje tapytu Dievo Motinos paveikslu. 1988 metais paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotais vainikais, jam suteiktas Nuliūdusiųjų Paguodos titulas. Bažnyčia įtraukta į Pal. Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų sąrašą.

„Pivašiūnų bažnyčia kasmet gausiai lankoma ir pavienių piligrimų iš Lietuvos bei užsienio, ir grupėmis, ir turistų, besidominčių kultūros paveldu, istorija. Sulaukiame daug jaunimo. Žmonės atkeliauja pėsčiomis net iš Latvijos, Lenkijos. Šiuo metu galime grožėtis tik bažnyčia, nes kiti komplekso pastatai yra apleisti, o piligrimų centras neturi patalpų. Su ES parama sutvarkius senąją kleboniją, pasikeis miestelio vaizdas, o atvykusiems žmonėms bus patogiau susiburti“, – džiaugėsi Pivašiūnų piligrimų centro direktorius, Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas monsinjoras Vincas Baublys.

Tikimasi, kad restauravus ir pritaikius kleboniją viešajam lankymui, bus užtikrinti turistų srautai visus metus, ne tik per atlaidus, pailgės jų apsilankymo laikas. Įrengus informacinį centrą bus galima pateikti daugiau informacijos, bus rengiamos įvairios parodos ir religiniai bei kultūriniai renginiai.

Aistė Skirmantienė

Alytaus rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija