2013 m. lapkričio 22 d.    
Nr. 42
(2066)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

750-osios Mindaugo mirties metinės

Svečiai iš Lietuvos prie skulptūros
Karaliui Mindaugui Agluonoje

Latvijoje, Agluonoje, planuojama pastatyti paminklą karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai. Projektų konkursas jau baigėsi. Laimėjo skulptoriaus Vidmanto Gylikio kartu su architektais Jonu Anuškevičiumi ir Vyteniu Izokaičiu pateiktas projektas. Buvo planuojama šį paminklą pastatyti iki 750-ųjų karaliaus Mindaugo mirties metinių, tačiau, organizatorių teigimu, statyba stringa, nes nepakanka lėšų. Agluonos bazilikos šventoriuje stovi tik akmuo, žymintis, kad čia bus pastatytas paminklas.


Lietuvių kalbos vartojimo sukaktis Seinų parapijoje

Tikėjimas Visagalio malone sustiprina žmogų, teikia gyvenimo viltį, skaidrina dienas. Kiekvienas tikintysis meldžiasi savo gimtąja kalba, savo tėvų ir senolių kalba. Taip buvo seniau, taip turėtų būti ir dabartiniame civilizuotame pasaulyje.

Seinai. Spalio 20-oji, sekmadienis. Diena apsiniaukusi, krapnoja smulkus lietus, vejantis žmogų į pastogę. Žmonės skuba, prisidengę skėčiais. Kur mieliausia prisiglausti? Kur sušildyti kūną ir sielą, patirti ramybės palaimą?


Jaunojo matematikos mokslo daktaro kelias

Jonas Šiurys (penktas iš kairės)
su šeimos nariais ir giminaičiais

Džiugi žinia pasiekė Rietavo savivaldybės ugdymo įstaigų matematikus. Spalio pradžioje Vilniaus universitete matematikos mokslų daktaro disertaciją apsigynė rietaviškis Jonas Šiurys. Dar besimokant Rietavo „Aušros“ katalikiškos vidurinės mokyklos 6–8 klasėse (tai buvo prieš 13–15 metų) į jo analitinio mąstymo gebėjimus atkreipė dėmesį mokytojas Kazys Šikšnius, šviesaus atminimo, legendinis jaunųjų matematikos mokslo talentų ugdytojas. Jis galbūt turėjo daugiausiai įtakos šio talentingo savo mokinio gyvenimo kelio pasirinkimui. Tiesą sakant, tas kelias galėjo pakrypti kita linkme – mokykloje Jonas domėjosi ir grožine literatūra, ir muzika... Užbaigęs 9 klases Jonas pasuko į Kauno technologijos universiteto gimnaziją, o po to – į Vilniaus universitetą. Čia savo darbštumu ir dalykiniais sugebėjimais netrukus atkreipė profesoriaus Eugenijaus Stankaus – irgi Kazio Šikšniaus auklėtinio – dėmesį, įsijungė į komandinių olimpiadų Rietavo L. Ivinskio gimnazijoje organizacinį darbą. Taip tęsėsi ir kryptingos, paprastam žmogui sunkiai suvokiamo sudėtinių skaičių pasaulio paslapčių studijos. Palaipsniui subrendo mokslinės disertacijos tema „Tiesinės rekurenčiosios sekos, sudarytos iš sudėtinių skaičių“ (Linear recurrence sequences of composite nubers).


Lyg šviesesnė diena pasidarė...

Kauno Jėzuitų namuose kunigai
jėzuitai: Kazimieras Juozas Ambrasas,
Jonas Zubrus, Jonas Kastytis
Matulionis ir jų svečiai Lietuvos
Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininko
pavaduotojas, Švietimo komiteto
pirmininkas Zigmas Tamakauskas
(antras iš kairės) bei Lietuvos
Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas
Raimundas Kaminskas (dešinėje)

Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos dienos proga su Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininku Raimundu Kaminsku apsilankėme Kauno Jėzuitų namuose, kuriuose maloniai pabendravome su trimis iškiliais kunigais, kurie savo gyvenimą dar niūriaisiais sovietinės okupacijos metais paskyrė Bažnyčios ir Lietuvos laisvei, nepailstamai kurstė savo Tėvynės meilės, Tikėjimo ir Vilties ugnį. Tai – kunigai jėzuitai Kazimieras Juozas Ambrasas, Jonas Kastytis Matulionis ir Jonas Zubrus. Jiems įteikėme Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus jubiliejinius Padėkos raštus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija