2013 m. lapkričio 22 d.    
Nr. 42
(2066)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Jaunojo matematikos mokslo daktaro kelias

Jonas Šiurys (penktas iš kairės)
su šeimos nariais ir giminaičiais

Reginos ir Jono Šiurių šeima,
kai prieš ketvertą metų net trys
jų vaikai baigė Rietavo „Aušros“
katalikišką vidurinę mokyklą
(iš kairės): sesuo Regina Šiurytė,
mokytoja Stasė Vaičekauskaitė,
mama gydytoja Regina Šiurienė,
brolis Andrius Šiurys, tėtis
Jonas Šiurys, Jonas Šiurys,
sesuo Monika, brolis Paulius Šiurys

Matematikos mokslų daktaro disertaciją
apsigynė rietaviškis Jonas Šiurys

Džiugi žinia pasiekė Rietavo savivaldybės ugdymo įstaigų matematikus. Spalio pradžioje Vilniaus universitete matematikos mokslų daktaro disertaciją apsigynė rietaviškis Jonas Šiurys. Dar besimokant Rietavo „Aušros“ katalikiškos vidurinės mokyklos 6–8 klasėse (tai buvo prieš 13–15 metų) į jo analitinio mąstymo gebėjimus atkreipė dėmesį mokytojas Kazys Šikšnius, šviesaus atminimo, legendinis jaunųjų matematikos mokslo talentų ugdytojas. Jis galbūt turėjo daugiausiai įtakos šio talentingo savo mokinio gyvenimo kelio pasirinkimui. Tiesą sakant, tas kelias galėjo pakrypti kita linkme – mokykloje Jonas domėjosi ir grožine literatūra, ir muzika... Užbaigęs 9 klases Jonas pasuko į Kauno technologijos universiteto gimnaziją, o po to – į Vilniaus universitetą. Čia savo darbštumu ir dalykiniais sugebėjimais netrukus atkreipė profesoriaus Eugenijaus Stankaus – irgi Kazio Šikšniaus auklėtinio – dėmesį, įsijungė į komandinių olimpiadų Rietavo L. Ivinskio gimnazijoje organizacinį darbą. Taip tęsėsi ir kryptingos, paprastam žmogui sunkiai suvokiamo sudėtinių skaičių pasaulio paslapčių studijos. Palaipsniui subrendo mokslinės disertacijos tema „Tiesinės rekurenčiosios sekos, sudarytos iš sudėtinių skaičių“ (Linear recurrence sequences of composite nubers).

Gražus buvo jaunojo mokslininko debiutas. Spalio 4 dieną į disertacijos gynimą Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto akademiko Jono Kubiliaus amfiteatrinėje auditorijoje susirinko ne tiktai pulkas tituluotų matematikos korifėjų – disertacijos vadovas prof. habil. dr. Artūras Dubickas, prof. habil. dr. Eugenijus Manstavičius, doc. dr. Renata Macaitienė, doc. dr. Paulius Drungilas, prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas, disertacijos gynimo tarybos pirmininkas prof. dr. Gediminas Stepanauskas, prof. hab. dr. Eugenijus Stankus, – bet ir  Jono Šiurio studijų draugai, artimieji... Gynimo metu džiugino santūri ir laisva doktoranto laikysena, struktūrizuotos mokslinės įžvalgos, minties raiškumas atsakant į disertacijos vadovo, oponentų, kitų disertacijos gynimo tarybos narių klausimus bei pastabas.

Malonu buvo stebėti, kai pasibaigus gynimui prie jaunojo mokslininko išsirikiavo ilga sveikintojų eilė. Dalyvavo gausios Šiurių giminės atstovai: tėvai, seserys, broliai, kiti giminaičiai. Rietaviškių ir buvusios Rietavo „Aušros“ katalikiškos vidurinės mokyklos bendruomenės vardu pasveikinau Joną Šiurį ir aš, įteikdamas rožės žiedą ir prieš ketverius metus užfiksuotą istorinę visos Šiurių šeimos fotografiją. Tą pavasarį minėtą mokyklą užbaigė Jono broliai Andrius, Paulius ir sesuo Monika.

Vytas Rutkauskas,
buvęs Rietavo „Aušros“ katalikiškos vidurinės mokyklos direktorius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija