2013 m. lapkričio 22 d.    
Nr. 42
(2066)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

750-osios Mindaugo mirties metinės

Svečiai iš Lietuvos prie skulptūros
Karaliui Mindaugui Agluonoje

Konferencijos metu gieda Vilniaus
Šv. Kazimiero bažnyčios choras

Sveikinimo žodį taria
ambasadorius Ričardas Degutis

Lietuviai piligrimai Agluonos bazilikoje

Latvijoje, Agluonoje, planuojama pastatyti paminklą karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai. Projektų konkursas jau baigėsi. Laimėjo skulptoriaus Vidmanto Gylikio kartu su architektais Jonu Anuškevičiumi ir Vyteniu Izokaičiu pateiktas projektas. Buvo planuojama šį paminklą pastatyti iki 750-ųjų karaliaus Mindaugo mirties metinių, tačiau, organizatorių teigimu, statyba stringa, nes nepakanka lėšų. Agluonos bazilikos šventoriuje stovi tik akmuo, žymintis, kad čia bus pastatytas paminklas.

Išskirtinio dėmėsio Agluona sulaukia rugpjūčio 14–15 dienomis, kai į Šv. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmes suvažiuoja tūkstančiai piligrimų iš viso pasaulio.

Ankstyvą spalio 20 dienos rytą Kupiškio dekanato tikintieji išvyko į Agluoną. Prie jų prisijungė Panevėžio miesto tarybos nariai su meru, Panevėžio moterų katalikių draugijos narės, Šiaulių miesto tikintieji, Birštono parapijos žmonės ir vilniečiai. Buvo aplankytos Červonkos kapinės, kuriose palaidoti 1918–1920 metais žuvę partizanai. Prie paminklo padėtos gėlės, uždegtos žvakutes, sugiedotas „Viešpaties Angelas“, pagerbti kritę už Lietuvos laisvę vyrai. Šių įvykių istoriją papasakojo Obelių istorijos muziejaus įkūrėjas, kilęs iš šio krašto, buvęs partizanas, istorijos mokytojas Andrius Dručkus. Agluonoje buvo aplankytas Kristaus karaliaus kalnas – skulptūrų kompleksas Eglės ežero pakrantėje, 2 km nuo Agluonos. Prie skulptūros karaliui Mindaugui buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už karalių Mindaugą. Jas aukojo Agluonos bazilikos klebonas, Kupiškio dekanas kun. dr. Rimantas Gudelis, giedojo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios choras. Po šv. Mišių visi piligrimai (jų buvo apie 150) dalyvavo bazilikos koplyčioje vykusioje konferencijoje, kuri buvo skirta 750-osioms karaliaus Mindaugo mirties metinėms paminėti. Konferenciją vedė Kupiškio dekanas kunigas dr. Rimantas Gudelis.Visus atvykusius iš Lietuvos pasveikino Lietuvos ambasadorius Latvijoje Ričardas Degutis, kalbėjo Latvijos dailės akademijos profesorius Osvalds Zvejsalnieks. Po konferencijos bazilikos šventoriuje, prie akmens, kuris žymi būsimo paminklo vietą, ambasadorius Ričardas Degutis ir Latvijos atstovas padėjo gėlių, choristai vilniečiai dainavo lietuviškas dainas. Po to vienuolyno refektoriume vyko agapė. Pabendravę prie bendro stalo, pasivaišinę šeimininkų paruošta kava, arbata ir pyragu išvykome į Kraslavą. Čia Šv. Liudviko bažnyčioje dalyvavome Maironiui skirtos parodos atidaryme. Ją atidarė Lietuvos ambasadorius Latvijoje Ričardas Degutis, Kupiškio dekanas kunigas dr. Rimantas Gudelis. Kraslavos klebonas papasakojo bažnyčios istoriją. Buvo skaitomi Maironio eilėraščiai, išversti į latvių kalbą. Skambėjo pagal lietuvių tautos dainiaus, poeto Maironio, eiles sukurtos dainos. Jas atliko Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios choras. Aplankėme Pliaterių panteoną bažnyčios požemiuose. Kelionės pabaigoje lankėmės Kraslavos kraštotyros muziejuje, kuris yra įsikūręs šalia Pliaterių dvaro.

Nors kupiškėnai į Agluoną vyksta jau ne pirmą kartą, tačiau ši kelionė paliko daug gerų įspūdžių. Dėkojame visiems, kas prisijungė prie mūsų organizuojamos akcijos.

Aldona Ramanauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija