2013 m. lapkričio 22 d.    
Nr. 42
(2066)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Renovuota laisvalaikio salė

DIEVENIŠKĖS. Prieš keletą savaičių istorinė miestelio aikštė įgavo naują vaizdą. Senas, nušiuręs mūrinis laisvalaikio salės pastatas pakeitė įvaizdį, įgyvendinus projektą, finansuojamą programos „Leader“ bei Savivaldybės biudžeto lėšomis. Spalio 25 dieną vyko iškilmingas renovuotos kultūros įstaigos atidarymas. Simbolinę juostą perkirpo Šalčininkų rajono savivaldybės meras Zdzislav Palevič, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Boleslav Daškevič, Šalčininkų kultūros centro direktorė Gražina Zabarauskaitė, Dieveniškių seniūnė Česlava Marcinkevič, UAB „Jaraks“, atlikusios objekto remontą, atstovas Vitalij Sinkevič. Suremontuotą pastatą palaimino Dieveniškių parapijos klebonas kun. Domas Valančauskas.

Laisvalaikio salės remonto ir modernizavimo darbai kainavo 644 tūkst. 577 litus, iš kurių 64 tūkst. sudarė Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Remonto darbų metu buvo visiškai atstatytas pastato fasadas ir žiūrovų salė, įrengta instruktorių patalpa. Remonto metu atliktas pastato šiltinimas, uždengtas naujas stogas bei įrengta šiuolaikiška katilinė, pakeista elektros instaliacija, langai ir durys. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis atnaujinta įstaigos materialinė bazė – įsigyta baldų, kompiuterinės technikos, vaizdo ir garso įrangos.

„Kultūra yra ta erdvė, kurioje žmogus gali atrasti energijos šaltinį, būtiną užduočių, kurias iškelia jam gyvenimas, vykdymui. Džiaugiuosi, kad mums pavyko sėkmingai įgyvendinti šį projektą, kuris tarnaus Dieveniškių gyventojams, kad čia bus šilta ir jauku, kad juo naudositės ir bendrai kursite“, – kalbėjo Šalčininkų rajono savivaldybės meras Z. Palevič.

Su istorija, susijusia su laisvalaikio sale, senu žydų pastatu, supažindino seniūnė Č. Marcinkevič, kuri irgi padėkojo Savivaldybės valdžiai už prieš metus sėkmingai priimtą sprendimą remontuoti įstaigą.

Paskui susirinkusiųjų laukė koncertas, kurio metu savo pasirodymais džiugino dainų ir šokių ansamblis „Solčanie“. Už nuostabų koncertą atlikėjams dėkojo Dieveniškių laisvalaikio salės direktorė Teresa Plotnikova. Ji kvietė publiką ir toliau dalyvauti vyksiančiuose renginiuose bei aktyviai naudotis renovuotu objektu.

Irena Kolosovska

Šalčininkų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija