2013 m. lapkričio 22 d.    
Nr. 42
(2066)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pašventinta atstatytoji kapinių koplyčia

Lapkričio 4 dienos popietę į tarp Tauragės ir Dauglaukio gyvenvietės esančias Tauragės Pajūrio kapines, tebesitęsiant Vėlinių oktavai, rinkosi tikintieji ne tik maldai už savo mirusiuosius, bet ir į atstatytos Nukryžiuotojo Jėzaus Vardo koplyčios pašventinimo iškilmes. Tauragės Pajūrio parapija buvo įkurta XVII amžiuje ir gyvavo iki XIX amžiaus. Vėliau, XX amžiuje, pokario metais bažnyčia čia buvo sunaikinta. Dauglaukyje, kuris yra netoli minimų kapinių, stovi neseniai baigta statyti mūrinė bažnyčia, o nuo šiol tikintieji galės maldai rinktis ir atstatytoje, Telšių vyskupo Jono Borutos SJ pašventintoje kapinių koplyčioje. Pašventinimo iškilmėje dalyvavo ir kartu su Telšių vyskupu šv. Mišias koncelebravo Tauragės dekanato dekanas ir šios koplyčios atstatytojas kan. Alvydas Bridikis, Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis ir Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaras kun. Karolis Petravičius.

Šv. Mišių metu pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Ganytojas susirinkusiesiems priminė šios parapijos istoriją, dėkojo visiems, prie koplyčios atstatymo prisidėjusiems, ir pasidžiaugė, kad šios bendruomenės žmonės bei atvykstantieji lankyti savo artimųjų kapų nuo šiol turės maldos ir susirinkimo vietą ne tik per Vėlines, bet ir gegužę bei birželį, kai galės susirinkti giedoti Gegužines ir Birželines pamaldas.

Į iškilmes susirinko per šimtas tikinčiųjų. Koplyčios pašventinimo iškilmėje dalyvavo ir Tauragės rajono meras Pranas Petrošius bei koplyčios atstatymą finansavęs, daug pastangų įdėjęs Stasys Augaitis.

Po iškilmingų pamaldų visiems padėkos žodį tarė Tauragės dekanato dekanas, Tauragės ir Tauragės Pajūrio parapijų klebonas kan. Alvydas Bridikis.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija