2013 m. lapkričio 22 d.    
Nr. 42
(2066)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vienuolyno kapeliono kunigystės 65 metų sukaktis

Spalio 31 dieną, ketvirtadienį, Kauno Šv. Mikalojaus (Benediktinių) bažnyčioje 18 val. vyko iškilmingos šv. Mišios meldžiantis ir dėkojant Dievui už mons. dr. Vytauto Sidaro 65 kunigystės metus. Pagerbiant ilgametį Bažnyčios tarną, šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo kurijos kancleris mons. lic. Adolfas Grušas, prelatas prof. dr Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS ir Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Kartu meldėsi Kauno seserų benediktinių bendruomenės seserys ir visa Šv. Mikalojaus bažnyčios bendruomenė. „Šio garbingo kunigo tarnystė paženklinta nuoširdžiu darbu ir atsidavimu kitiems ne tik vikaraujant, klebonaujant įvairiose vietose, Kauno trapdiecezinėje kunigų seminarijoje ir Teologijos fakultete būnant dėstytoju, o vėliau seminarijos prefektu ir vicerektoriumi, daugiau nei dvidešimt metų būnant Šv. Mikalojaus bažnyčios rektoriumi, seserų benediktinių kapelionu ir puikiu dėmesingu nuodėmklausiu, bet ir atlaikant išbandymus sunkiuoju sovietmečio metu, neprarandant tikėjimo, išlaikant uolumą ir ištikimybę Dievui bei Bažnyčiai“, – priminė arkivyskupas S. Tamkevičius homilijoje. Po šv. Mišių sveikinimo žodį kunigų vardu tarė prelatas prof. dr V. S. Vaičiūnas, kunigystę apibūdindamas kaip tarnystės mokyklą, kurioje mons. V. Sidaras yra ne tik puikus mokinys, bet ir mokytojas bei visiems pavyzdys. Tą pačią tarnystės temą tęsė ir vienuolyno priorė ses. Juozapa Strakšytė OSB, išryškindama monsinjoro, kaip atsidavusio Dievo tarno, misiją daug metų ištikimai vienuolyne einant kapeleono pareigas. Prie visų sveikinimų prisidėjo ir ilgametis bažnyčios bendruomenės narys Kęstutis Ignatavičius. Jis dėkojo monsinjorui už atkaklumą ir pasitikėjimą Dievo Apvaizda atstatant vienuolyno bažnyčią, negailint nei laiko, nei pastangų. Jubiliatą sveikino šios bažnyčios pasauliečių bendruomenė „Teofiliai“, dėkodama už tėviškumą ir už tai, kad garbusis dvasininkas yra Dievo meilės ir paprasto nuoširdumo ženklas.

Kauno seserų benediktinių informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija