2013 m. lapkričio 22 d.    
Nr. 42
(2066)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Marijos diena

Lapkričio 13 dieną Šiluvoje švęsta Marijos diena. Piligriminę kelionę į šventę surengė Kauno II dekanato parapijų tikintieji, o dekanato kunigai patarnavo klausyklose, aukojo šv. Mišias, sakė homilijas. 12 val. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Bazilikoje buvo aukojamos pagrindinės šv. Mišios. Joms vadovavo ir homiliją sakė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Šv. Mišių auką dėkojant už 75 ganytojo gyvenimo metus koncelebravo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, keli kunigai. Giedojo Raudondvario parapijos choras. „Dievo gailestingoji meilė man leido kelerius metus stovėti po Jėzaus kryžiumi. Tai buvo privilegijuoti metai, leidę išgyventi Kristaus aukos nešamą palaimą“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius SJ. Šv. Mišių pabaigoje Kauno arkivyskupą pasveikino Šiluvos parapijos bendruomenių tikintieji: Šiluvos seniūnas Juozas Šlepas, vidurinės mokyklos direktorius Rimas Puidokas, Raseinių rajono savivaldybės vadovai: meras Algimantas Mielinis, mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, administracijos direktorius Jonas Kurlavičius, jo pavaduotojas Alfredas Brauklys, Tytuvėnų regioninio parko direktorius Vytautas Stonys ir kiti.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija