2013 m. lapkričio 22 d.    
Nr. 42
(2066)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Lietuvos ir Latvijos klierikai žaidė krepšinį

Krepšinio turnyro nugalėtoja –
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarijos komanda. Kairėje –
rektorius kan. Viktoras Ačas, dešinėje –
dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis

Spalio 18–19 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyko tradicinis Lietuvos ir Latvijos kunigų seminarijų klierikų krepšinio komandų turnyras. Tarpusavy rungėsi Kauno, Vilniaus Šv. Juozapo, Rygos arkivyskupijos, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijų krepšinio komandos. Varžybos vyko Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos sporto salėje.

Seminaristai ne tik rungtyniavo, tačiau per tą laiką tarpusavy bendravo, kartu meldėsi. Telšių kunigų seminarijos klierikai svečiams parengė puikią meninę sutikimo programą. Puikią progą pabendrauti turėjo ir komandas atlydėję seminarijų vadovybės atstovai.

Per visas spalio 19 dieną vykusias krepšinio varžybas po ilgo ir gražaus žaidimo prizinėmis vietomis pasidalino ir abiejų Telšių vyskupų – Jono Borutos SJ ir jo pagalbininko vyskupo Lino Vodopjanovo OFM – įsteigtas taures bei prizus išsidalino seminaristų komandos. Pirmąją vietą laimėjo Telšių, antrąją – Kauno, trečiąją – Vilniaus kunigų seminarijų komandos, o ketvirtoji vieta ir specialus įsteigtas prizas atiteko Rygos arkivyskupijos kunigų seminarijos komandai. Pirmąją vietą laimėjusieji gavo ir specialią Telšių vyskupo J. Borutos SJ įsteigtą atminimo dovaną – iš medžio išdrožtą trimituojančio angelo statulėlę.

Po varžybų visus pasveikino ir laimėtas taures bei prizus komandoms įteikė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas. Jis pasidžiaugė gražia klierikų draugyste ir jau daug metų gyvuojančia tradicija ir kvietė visus bendrystės ir kovos dvasią palaikyti ir krepšinio pagalba.

Po prizų ir atminimo dovanų įteikimo varžybos buvo užbaigtos visų bendra malda dėkojant Dievui už galimybę būti kartu ir sustiprinti vieni kitus pašaukimo kelyje bei nuotaikinga agape.

Ši jau ilgus metus gyvuojanti tradicija – Lietuvos ir Latvijos kunigų seminarijoms susitikti žaidžiant krepšinį – yra gražus pavyzdys, jog pašauktuosius gali sieti įvairūs momentai, net ir susitikimas krepšinio aikštelėje. Kitais metais irgi numatomos tokios varžybos, o kur jos vyks, paaiškės per ateinančiuosius metus.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klier. Edvino Bružo nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija