2013 m. gruodžio 20 d.    
Nr. 46
(2070)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

„Bangos“ darbuotojų susitikimas Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

„Bangos“ darbuotojai susitiko
Kristaus Prisikėlimo parapijos salėje

Kalba „Bangos senjorų“ klubo
prezidentas, buvęs „Bangos“
generalinis direktorius
Leonas Jankauskas

Lapkričio 21-osios pavakarę į paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salę rinkosi tie, kurie prieš daug metų darbavosi šioje šventoje vietoje buvusioje Kauno radijo gamykloje ir susivienijime „Banga“. Beveik dvejus metus veikiantis „Bangos senjorų“ klubas sukvietė bangiečius pabūti kartu, pasidalyti mintimis, sugrįžti ir prisiminti savo darbo vietą, iki skausmo pažįstamą ir nepažįstamai pasikeitusią, bei pasimelsti už išėjusius bangiečius.

Pilnutėlė salė klausė klubo prezidento Leono Jankausko, buvusio „Bangos“ generalinio direktoriaus, kalbos. Jis sakė: „Šie susitikimai yra aukso vertės. Tai buvo mūsų prasmingiausi gyvenimo metai, kai dvylika tūkstančių bangiečių kaip skruzdėlyčių plušėjo kiekviename gamyklos kampelyje. Šiandien prisimename dorus, brangius žmones, kurie garsino Lietuvą pagamintais televizoriais „Šilelis“, šv. Mišiose melsimės už išėjusius. Džiaugiuosi iniciatyvine grupe, kuri subūrė mus“. Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius džiaugėsi tokiu dideliu būriu bangiečių ir kalbėjo, kad „tegul tai būna tradicija kartą per metus susirinkti jums čia, šioje jums brangioje vietoje, kur buvo praleisti jūsų gražiausi gyvenimo metai“, ir pakvietė į filmo „Paminklinė Prisikėlimo bažnyčia“ peržiūrą. Paskui dar vyko pasisakymai. Savo sukurtas eiles apie paminklinę Prisikėlimo bažnyčią skaitė buvusi 4 cecho darbuotoja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė Janina Ulinskienė, mintimis dalijosi Birutė Janauskienė. Bangiečiai atėjo ne tik susitikti vieni su kitais, bet ir pasisiūlė dalyvauti talkose puošiant bažnyčios aplinką. Susitikimo pabaigoje iniciatyvinės grupės narys Mykolas Mačianskas padėkojo visiems ir pakvietė į bažnyčią, kur 18 val. buvo aukojamos šv. Mišios. Jas aukojo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo kun. Vaclovas Aleksandravičius. Klebonas homilijoje kalbėjo: „Kai buvau paskirtas atstatyti šią bažnyčią 2002 metais, pamačiau šį pastatą, jis atrodė kaip po karo. Tada pasakiau: „Jei, Dieve, bus Tavo valia, padėk man šį planą įgyvendinti“. Visi turėjome viltį, kuri išsipildė. Kitais metais švęsime dešimtmetį“.

Pagal katalikai.lt
Ričardo Šaknio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija