2013 m. gruodžio 20 d.    
Nr. 46
(2070)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Popietė Norvegijos lietuviams

Zita Beliakienė

Lietuvių, gyvenančių Norvegijoje,
Bergene, vaikai Advento popietėje

Kaip suprantame Adventą? Kiek jo yra mūsų širdyse? Kokie Advento papročiai, tradicijos? Kaip paruošime širdeles belaukdami kūdikėlio Jėzaus gimimo? Ar mokame įsiklausyti į tylą, susikaupimą? Atsakymus į tai Norvegijoje, Bergene, gyvenantys lietuviai bandė gauti gruodžio 1 dieną. Po šv. Mišių į St. Paul mokyklos salę rinkosi Bergeno lietuvių bendruomenės lituanistinės mokyklos „Abėcėlė“ vaikai ir jų tėveliai. Popietėje „Prie gerumo, meilės ir susikaupimo žvaigždės“ dalyvavo kun. Oskaras Petras Volskis. Mokytojo Gintaro Sivilevičiaus šeimyninio trio atliekama daina visus nuteikė susikaupimui.


Įžengiant į Adventą...

Klebonas kun. Virginijus
Gražulevičius ir Panemunės
seniūnė Rasina Žolynienė

Kai visa gamta jau tarsi teigia gyvenimo minimalizavimą, apsiribojimą, susikaupimą išgyvenimui ir atgimimui, į kiekvienus namus beldžiasi Adventas, kviečiantis ramiai, šviesiai, visiems susitelkus, eiti naujos Pradžios link, kartu permąstant mūsų tradicines vertybes bei jų dermę su nūdienos gyvenimo prioritetais.

Gruodžio 2 dieną pakvietėme Kauno vaikų lopšelio-darželio „Rokutis“ tėvelius su vaikais bei bendruomenę į pirmąjį šių metų adventinių renginių ciklo „Po gruodžio žvaigždėm“ vakarą „Uždekime Pranašų žvakelę“. Šis ciklas sudarytas pagal Advento vainiką – kas savaitę uždegėme po vieną iš keturių šio vainiko žvakių: Pranašų, Betliejaus, Piemenėlių ir Angelų.


Arčiau dangaus

Eglė Perednytė

Altiotingo šventovė Vokietijoje

Piligriminė kelionė – netikėta Viešpaties dovana... Žmonės kurių meilę lig šiol jaučiu... Šventumo dvelksmas... Įkvėpimas gyventi... Gyventi kitaip... Arčiau dangaus... O kartu – čia ir dabar neapsakomo grožio žemėje...

Čenstakava... Šeimų šventė Romoje... Popiežiaus aukojamos šv. Mišios... Asyžius... Altiotingo miesto šventovė Vokietijoje... Eucharistinis stebuklas Sokulkoje, Lenkijoje... Ir kitos Dievo palaimintos vietos... Nemoku žodžiais išsakyti, kiek tai davė, kaip perkeitė... Nešuosi širdyje... Dalinuos... Nes negaliu tylėti... Nes pasaulis toks gražus, o dangus taip arti... Nes visi iš tiesų esame broliai... Kai regiu šventumą, tarnaujantį kitiems.. Kai žmonės ir angelai vaikšto kartu... Kai dangus nusileidžia ir apkabina... Kaip visa tai aprašyti? Kaip išreikšti?.. Prigludimu? Gerumu? Buvimu? Dvylika dienų kitokiame pasaulyje... Nepamirštamos dvylika dienų...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija