2013 m. gruodžio 20 d.    
Nr. 46
(2070)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Įžengiant į Adventą...

Klebonas kun. Virginijus
Gražulevičius ir Panemunės
seniūnė Rasina Žolynienė

Advento vainikus pinantys
tėveliai su vaikučiais

O padirbėjus būtina pasistiprinti
prie adventinių valgių stalo

Kai visa gamta jau tarsi teigia gyvenimo minimalizavimą, apsiribojimą, susikaupimą išgyvenimui ir atgimimui, į kiekvienus namus beldžiasi Adventas, kviečiantis ramiai, šviesiai, visiems susitelkus, eiti naujos Pradžios link, kartu permąstant mūsų tradicines vertybes bei jų dermę su nūdienos gyvenimo prioritetais.

Gruodžio 2 dieną pakvietėme Kauno vaikų lopšelio-darželio „Rokutis“ tėvelius su vaikais bei bendruomenę į pirmąjį šių metų adventinių renginių ciklo „Po gruodžio žvaigždėm“ vakarą „Uždekime Pranašų žvakelę“. Šis ciklas sudarytas pagal Advento vainiką – kas savaitę uždegėme po vieną iš keturių šio vainiko žvakių: Pranašų, Betliejaus, Piemenėlių ir Angelų.

Uždegti pirmosios žvakelės į darželio salę netikėtai gausiai susirinko tėveliai su vaikučiais, įstaigos bendruomenė bei svečiai – Panemunės seniūnė Rasina Žolynienė ir Rokų Šv. Antano parapijos klebonas kun. Virginijus Gražulevičius, kuris ir mažiesiems suprantamai, ir didiesiems įdomiai papasakojo apie Adventą – istoriją ir prasmę, adventinį vainiką, jo struktūrą, simbolines reikšmes ir, paraginęs visus prisijungti, pats pirmas kibo į vainiko pynimo darbą. Į kūrybą pasinėrė ir visi tėveliai su vaikais, auklėtojos. Vieni pynė vainiką savo vaikučių grupei, kiti – neštis namo. Medžiagos (pušų, eglių šakų, kankorėžių, kaspinų, įvairių floristinių puošmenų, žvakių) bei darbo priemonių įstaigos kolektyvas buvo gausiai parūpinęs iš anksto. Pirmieji vainiką pradėję pirmieji ir užbaigė mūsų svečiai. Baigiant darbus visi pakviesti pasivaišinti adventiniais valgiais, prisimenant, kad pagrindiniai Advento principai – apsiribojimas mažesniu saiku ir pirminėmis natūrinėmis gamtos dovanomis – grūdais, ankštiniais, daržovėmis, įvairiomis sėklomis, riešutais – bei nuolankumas, dėkingumas ir tikėjimas, kad jei jau esame taip daug gavę dovanai – gyvenimą ir visą pasaulį, – tai bus pridėtos ir tos smulkmenos, kurių reikia šiandien, be abejo, ir mums patiems dėl to pasistengiant.

Mūsų laukė dar trys Advento vakarai, o mes džiaugėmės visais, norinčiais įsijungti į mūsų ratą. Tegul kiekviena uždegta žvakė kiekvienam primena, kad Kristaus gimimas atnešė šviesą, kad mūsų gyvenimo tamsoje tos šviesos labai stinga, kad laukdami Kristaus gimimo švenčių išmoktume pamatyti šalia esantį. Adventas tam puikus laikas – ramus, šviesus naujos pradžios laukimas.

Saturna Sporišienė,
Lopšelio-darželio „Rokutis“ logopedė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija