2013 m. gruodžio 20 d.    
Nr. 46
(2070)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Koplyčios 15 metų sukakties šventė

Klebonas kun. Virgilijus Pocius,
Šilalės savivaldybės vadovai:
direktoriaus pavaduotoja
Vera Macienė, meras Jonas Gudauskas,
centre – pirmosios koplyčios
organizatorius Antanas Sabockis,
dešinėje – Šiauduvos bendruomenės
pirmininkė Sigita Laurinavičienė

ŠIAUDUVA. Lapkričio 23-iosios, šeštadienio, vakarą kaimo bendruomenė, jau septynerius metus vadovaujama sumanios ir energingos šios bendruomenės pirmininkės Sigitos Laurinavičienės, surengė įspūdingą šventę: Šiauduvos Gailestingosios Dievo Motinos koplyčios 15 metų sukakties paminėjimą ir priešadventinį renginį „Rudens palydėtuvės“. Į renginį atvyko ne tik Šiauduvos, bet ir aplinkinių kaimų žmonės. Visus maloniai nuteikė Šilalės rajono savivaldybės iniciatyva, panaudojant gautas Europos Sąjungos lėšas, padedant „Energijai 4“, gražiai renovuoti iš išorės ir vidaus kadaise buvę apšiurę ir apleisti Šiauduvos kultūros namai. Į šią šventę atvyko Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Laukuvos seniūnas Virginijus Ačas, rėmėjai iš Plungės UAB „Sanvaras“.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Pagerbti giesmininkai

GARLIAVA. Lapkričio 24 dieną, sekmadienį, Švč. Trejybės bažnyčioje paminėta šv. Cecilijos diena. Šv. Mišias už giesmininkus, choristus ir muzikos instrumentų gamintojus aukojo klebonas kun. Gintaras Urbštas, o Garliavos sporto ir kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Živilė Girdauskaitė susirinkusiuosius pakvietė pratęsti sekmadienio popietę su mišraus suaugusiųjų choro „Melodija“ (vadovė – R. Navickienė, koncertmeisterė – R. E. Pauzienė, chormeisteris – R. Puidokas) atliekamomis bažnytinėmis giesmėmis. Choras „Melodija“ parapijiečiams dovanojo tradicinių ir harmonizuotų bažnytinių giesmių koncertą, kuris nepaliko nė vieno abejingo. Susirinkusieji plojo atsistoję. Garliavos sporto ir kultūros centro direktorius Marius Norvaiša „Melodijai“ ir Švč. Trejybės bažnyčios choristams padovanojo po didžiulį tortą ir pakvietė į centrą pabendrauti, pasidžiaugti koncertu. Klebonas kun. G. Urbštas kiekvienam choristui dovanojo po giesmyną ir džiaugėsi gražia iniciatyva surengti koncertą bendruomenei, paminint šv. Cecilijos dieną. Šv. Cecilija yra laikoma bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Atsisveikinimas

GRIŠKABŪDIS. Gruodžio 1-ąją, sekmadienį, Kristaus Atsimainymo bažnyčioje paskutines šv. Mišias aukojo beveik du su puse metų klebonavęs kun. Sigitas Bitkauskas. Jis paskirtas tarnauti į Išlaužą. Kun. S. Bitkauskas apgailestavo, kad teko palikti Griškabūdžio parapijiečius, nes čia žmonės išskirtiniai. Jam čia teko sutvarkyti bažnyčios išorę ir įrengti apsaugą. Griškabūdžio bažnyčia – vienintelis Lietuvoje išlikęs daugiakampės klasicistinės medinės architektūros pavyzdys, restauruotas etapais. Buvo perdengtas skardos danga bažnyčios stogas, pakeistos stogą laikančios konstrukcijos, lietvamzdžiai, įrengta žaibosaugos sistema, pakeistos senos išorinės lentos, supuvusios sijos ir langų detalės, restauruotos išorinės durys. Bažnyčioje įrengta priešgaisrinė ir apsaugos signalizacija, išvedžiota nauja elektros instaliacija. Bažnyčia nudažyta pilkai, nes atlikus tyrimus paaiškėjo, jog būtent ši spalva buvo tikroji. Kun. S. Bitkauskui, dėkodami už darbą Griškabūdyje, parapijiečiai ir įteikė dovanų bažnyčios maketą.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Bendrystė

Miežiškiai. Lapkričio pabaigoje Švč. Mergelės Marijos bažnyčios klebono kun. Rimanto Visockio ir parapijos bendruomenės aktyvo bendru sutarimu gimė labai graži bendrų pietų rengimo Miežiškiuose iniciatyva. Klebonas po šv. Mišių pakvietęs žmones atsilankyti 13 valandą Miežiškių parapijos namuose, išskubėjo aukoti šv. Mišių į netoliese esančius Velykius, Velžį. Kviesdamas išsakė mintį, jog žinąs, kad namuose turima kas valgyti, bet kvietė pabūti ir papietauti bendrai. Simboliška rinktis drauge, ruošiantis prasmingai praleisti Adventą, laukiant Kūčių ir Šv. Kalėdų bei pamąstyti apie senus, vienišus bei pagalbos stokojančius kaimynus. Tai yra gražus žingsnis nesavanaudiškon bendrystėn, pasidalijiman tuo, ką tu turi Dievulio pagalba ir savo triūsu sukūręs.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Parapijiečių talka

Eiguliai. Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos tikintieji kartu su klebonu kun. Dainiumi Lukonaičiu lapkričio 16-ąją, šeštadienį, rinkosi į talką prie statomos bažnyčios. Nors oras buvo nepalankus, tačiau talkininkų tai neišgąsdino. Susirinko per 50 žmonių – vyrų, moterų, jaunimo ir net vaikų. Visi kaip vienas dirbo: vyrai pjovė krūmus, moterys ir vaikai nešė ir krovė į didžiules krūvas šakas. Klebonas kun. D. Lukonaitis pasidžiaugė, jog užteko tik vieno prašymo-kvietimo sekmadienio šv. Mišiose, ir susirinko tikrai didžiulis parapijiečių būrys. Kartu darbavosi ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys, įsikūrusios šalia statomos bažnyčios, kur šiuo metu glaudžiasi ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija. Po talkos klebonas nuoširdžiai pakvietė bendruomenę į agapę. Nors pavargę ir sušlapę, bet vieningi ir džiaugsmingi susirinkę prie agapės stalo vienijosi bendroje maldoje. Klebonas kun. D. Lukonaitis nuoširdžiai padėkojo susirinkusiems ir pasidžiaugė savo ir parapijiečių viltimi su Vešpaties pagalba greičiau įžengti į naujus Dievo namus.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Savanoriams ir kaimui

Dainava. Lapkričio 28 dieną Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje buvo minimos 95-osios Lietuvos kariuomenės įkūrimo metinės. Kauno Dainavos bendruomenės tarybos sprendimu nuspręsta įamžinti Lietuvos savanorius ir karius, kovojusius už Lietuvos laisvę 1919–1923 metais. Lietuvos savanoriai, atlikę pareigą savo Tėvynei, įkūrė Dainavos kaimą, kuris, besiplečiant Kaunui, tapo Dainavos mikrorajonu. Vienas pagrindinių tuometinės Lietuvos valstybės prioritetų – aprūpinti kariuomenės karius savanorius žeme – iš esmės atsispindėjo skiriant žemės klypus Muravos kaimo pievose, vėliau pavadintose Dainavos kaimu. 12 val. už Lietuvos karius savanorius buvo švenčiamos šv. Mišios, kurioms vadovavo parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius. Šv. Mišiose dalyvavo Seimo nariai Kazimieras Kuzminskas, Arimantas Dumčius, Orinta Lieputė, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Lietuvos šaulių sąjungos Kauno rinktinės vadas Minvydas Mikalauskas, Dainavos seniūnas Alvydas Malinauskas, Kovo 11-osios gatvės bendrijos primininkas Raimundas Kaminskas, Kauno pilietinės bendruomenės centras „Dainava“, etnografinis ansamblis „Brydė“ ir kiti svečiai.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Talentų vakaras

ŽALIAKALNIS.  Antrąjį Advento sekmadienį Šv. Antano Paduviečio parapija šventė Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidus. Po Sumos šv. Mišių ir eucharistinės procesijos parapijos adoruotojos su savo vadovėmis ses. Otilija FDCI ir ses. Terese FDCI pakvietė į šventę, skirtą talentams pristatyti. Aktorė Regina Varnaitė su dukra Aušra suvaidino dvi ištraukėles iš spektaklių „Amerika pirtyje“ ir „Baltaragio malūnas“. Vėliau į pasirodymą įsijungė parapijos vaikai ir jaunimas suvaidino du sceninius vaizdelius: „Trijų laimingųjų pašnekesys“ ir „Pokalbis apie gėles“. Į programą įsijungė ir muzikantai: kankliavo Vaiva, fleita grojo Liucija, giedojo jaunimas, vadovaujamas Juliaus, šventinę programą paįvairino Karolinos skaitomos eilės. Parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis šventės dalyvius pakvietė prie vaišių stalo


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija