2013 m. gruodžio 20 d.    
Nr. 46
(2070)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Pagerbti giesmininkai

GARLIAVA. Lapkričio 24 dieną, sekmadienį, Švč. Trejybės bažnyčioje paminėta šv. Cecilijos diena. Šv. Mišias už giesmininkus, choristus ir muzikos instrumentų gamintojus aukojo klebonas kun. Gintaras Urbštas, o Garliavos sporto ir kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Živilė Girdauskaitė susirinkusiuosius pakvietė pratęsti sekmadienio popietę su mišraus suaugusiųjų choro „Melodija“ (vadovė – R. Navickienė, koncertmeisterė – R. E. Pauzienė, chormeisteris – R. Puidokas) atliekamomis bažnytinėmis giesmėmis. Choras „Melodija“ parapijiečiams dovanojo tradicinių ir harmonizuotų bažnytinių giesmių koncertą, kuris nepaliko nė vieno abejingo. Susirinkusieji plojo atsistoję. Garliavos sporto ir kultūros centro direktorius Marius Norvaiša „Melodijai“ ir Švč. Trejybės bažnyčios choristams padovanojo po didžiulį tortą ir pakvietė į centrą pabendrauti, pasidžiaugti koncertu. Klebonas kun. G. Urbštas kiekvienam choristui dovanojo po giesmyną ir džiaugėsi gražia iniciatyva surengti koncertą bendruomenei, paminint šv. Cecilijos dieną. Šv. Cecilija yra laikoma bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija