2013 m. gruodžio 20 d.    
Nr. 46
(2070)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Parapijiečių talka

Eiguliai. Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos tikintieji kartu su klebonu kun. Dainiumi Lukonaičiu lapkričio 16-ąją, šeštadienį, rinkosi į talką prie statomos bažnyčios. Nors oras buvo nepalankus, tačiau talkininkų tai neišgąsdino. Susirinko per 50 žmonių – vyrų, moterų, jaunimo ir net vaikų. Visi kaip vienas dirbo: vyrai pjovė krūmus, moterys ir vaikai nešė ir krovė į didžiules krūvas šakas. Klebonas kun. D. Lukonaitis pasidžiaugė, jog užteko tik vieno prašymo-kvietimo sekmadienio šv. Mišiose, ir susirinko tikrai didžiulis parapijiečių būrys. Kartu darbavosi ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys, įsikūrusios šalia statomos bažnyčios, kur šiuo metu glaudžiasi ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija. Po talkos klebonas nuoširdžiai pakvietė bendruomenę į agapę. Nors pavargę ir sušlapę, bet vieningi ir džiaugsmingi susirinkę prie agapės stalo vienijosi bendroje maldoje. Klebonas kun. D. Lukonaitis nuoširdžiai padėkojo susirinkusiems ir pasidžiaugė savo ir parapijiečių viltimi su Vešpaties pagalba greičiau įžengti į naujus Dievo namus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija