2013 m. gruodžio 20 d.    
Nr. 46
(2070)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Talentų vakaras

ŽALIAKALNIS.  Antrąjį Advento sekmadienį Šv. Antano Paduviečio parapija šventė Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidus. Po Sumos šv. Mišių ir eucharistinės procesijos parapijos adoruotojos su savo vadovėmis ses. Otilija FDCI ir ses. Terese FDCI pakvietė į šventę, skirtą talentams pristatyti. Aktorė Regina Varnaitė su dukra Aušra suvaidino dvi ištraukėles iš spektaklių „Amerika pirtyje“ ir „Baltaragio malūnas“. Vėliau į pasirodymą įsijungė parapijos vaikai ir jaunimas suvaidino du sceninius vaizdelius: „Trijų laimingųjų pašnekesys“ ir „Pokalbis apie gėles“. Į programą įsijungė ir muzikantai: kankliavo Vaiva, fleita grojo Liucija, giedojo jaunimas, vadovaujamas Juliaus, šventinę programą paįvairino Karolinos skaitomos eilės. Parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis šventės dalyvius pakvietė prie vaišių stalo

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija