2013 m. gruodžio 20 d.    
Nr. 46
(2070)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Bendrystė

Miežiškiai. Lapkričio pabaigoje Švč. Mergelės Marijos bažnyčios klebono kun. Rimanto Visockio ir parapijos bendruomenės aktyvo bendru sutarimu gimė labai graži bendrų pietų rengimo Miežiškiuose iniciatyva. Klebonas po šv. Mišių pakvietęs žmones atsilankyti 13 valandą Miežiškių parapijos namuose, išskubėjo aukoti šv. Mišių į netoliese esančius Velykius, Velžį. Kviesdamas išsakė mintį, jog žinąs, kad namuose turima kas valgyti, bet kvietė pabūti ir papietauti bendrai. Simboliška rinktis drauge, ruošiantis prasmingai praleisti Adventą, laukiant Kūčių ir Šv. Kalėdų bei pamąstyti apie senus, vienišus bei pagalbos stokojančius kaimynus. Tai yra gražus žingsnis nesavanaudiškon bendrystėn, pasidalijiman tuo, ką tu turi Dievulio pagalba ir savo triūsu sukūręs.

Pietų rengimui iš anksto buvo susitarta su pagalbininkais. Moterys, padedamos vyrų, kaitė puodus su nerimu širdyje, ar nebus jie per maži, o kažkas pajuokavo, kad gal visai mažai žmonių teateis. Įžengus parapijos namų vidun, padvelkė malonia šiluma – gražu dabar suremontuotuose namuose. Visus buvusiuosius jungė ir tai, kad sėdėta už bendro ilgo stalo, kurio centre degė žvakės. Prisiminta Kristaus Karaliaus šventė, pasimelsta, po to pietauta. Po pietų dar pasisėdėta, pamąstyta, kaip daryti, kad tai pagilintų sekmadienio dienos prasmę ir ugdytų kaimynystės jausmą.

Nutarta susieiti ir kitą sekmadienį. Gruodžio 1-osios pietus rengė Taikos gatvės, o po savaitės – Šermukšnių gatvės gyventojai. Pasistengta aplankyti atokiau gyvenančius vienišus asmenis.

Ona Striškienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija