2013 m. gruodžio 27 d.    
Nr. 47
(2071)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Prie stalo – meras, kunigai ir policininkai

Bažnytinio paveldo saugojimas, kova su sukčiais ir smurtu šeimose, saugus eismas – tik kelios temos, kurias gruodžio 15 dieną Raudondvario dvaro oranžerijoje aptarė Kauno rajono savivaldybės vadovai, policijos atstovai ir rajone tarnaujantys kunigai. Į mero Valerijaus Makūno iniciatyva surengtą susitikimą atvyko Kauno rajono policijos vadovai ir keliolika įvairioms parapijoms vadovaujančių dvasininkų.

„Mūsų tikslas bendras – norime, kad mūsų krašto žmonės būtų laimingesni, saugesni, kad mažiau vyktų nelaimių, stiprėtų bendruomenės“, – kalbėjo meras, dėkodamas kunigams už jų kasdienį darbą.

Kunigai yra arčiausiai žmonių, todėl jų pagalba policijai labai svarbi, ypač aiškinant eismo saugumo klausimus, kovojant su telefoniniais sukčiais ir smurtu šeimose.

Meras V. Makūnas pasidžiaugė, kad prasidėjo sudegusios Paštuvos bažnyčios atstatymo darbai. Jis priminė apie Kauno rajono savivaldybės įsteigtą Bažnyčių rėmimo fondą, tačiau apgailestavo, kad jo lėšų pakanka tik būtiniausioms reikmėms. „Pirmiausia turėtume galvoti apie priešgaisrinės apsaugos sistemų įrengimą bažnyčiose, juo labiau, kad tam reikia nedaug pinigų“, – pastebėjo V. Makūnas. Kauno rajono savivaldybė 2013 metais parėmė Paštuvos Šv. Barboros bažnyčios statybą, Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios remonto darbus, Domeikavos Lietuvos Kankinių parapijos klebonijos detaliojo plano rengimą, kitus projektus. Meras pakvietė dvasininkus kartu su bendruomenėmis ir vietos veiklos grupėmis rengti projektus ES finansinei paramai gauti.

Margininkų klebonas kun. Virginijus Gražulevičius džiaugėsi atnaujinta medine Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnytėle. Šiuos maldos namus padėjo suremontuoti ūkininkas Audrius Banionis ir verslininkas Justinas Rimas. Dvasininkas tvirtino, kad bendruomenės nariai patys turėtų labiau rūpintis savo turtu. Pasinaudodami saugios kaimynystės principais tai ir daro jo parapijos tikintieji.

Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios klebonas kun. Virginijus Veprauskas dėkojo merui už galimybę prisijungti prie nuotekų tinklų ir paprašė įrengti geresnį apšvietimą prie bažnyčios šventoriaus vartų. Kita problema – eismo saugumas labai judriame kelyje Kaunas–Jonava.

Neseniai paskirtas Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Skaidrius Kandratavičius prisistatydamas įteikė merui V. Makūnui keletą savo knygų.

Šlienavos Švč. Mergelės Marijos aplankymo bažnyčios klebonas kun. Antanas Mickevičius dovanojo stiklinį angelą – padėką už suremontuotą Zapyškio parapijos kleboniją, kurioje šis kunigas rezidavo keletą metų.

Kiti kunigai susitikimo dalyvius apdovanojo Advento atmintinėmis ir kalėdiniais kalendoriais, o meras V. Makūnas įteikė dvasininkams Kauno rajono įmonėse pagamintos suvenyrinės produkcijos.

Kauno rajono savivaldybės informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija