2013 m. gruodžio 27 d.    
Nr. 47
(2071)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kariuomenės kūrėjų savanorių dovanos

Knygos susilaukė moksleivių dėmesio

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius (toliau – LKKSS VAS) gruodžio 13 dieną aplankė Šalčininkų rajono Jašiūnų ,,Aušros“ vidurinę mokyklą. Jos bibliotekai buvo perduota dovana – 27 dėžėse daugiau kaip 700 knygų, skirtų 200 visų amžiaus grupių mokyklos moksleivių ir 30 mokyklos mokytojų. Knygų perdavimo renginio metu pilnutėlėje aktų salėje kariuomenės kūrėjai trumpai papasakojo apie organizacijos istoriją, tikslus ir nuveiktus darbus. Buvo priminta, kad ši lietuvybės rėmimo akcija jau ketvirtoji Šalčininkų krašte per dvejus metus (2012 metais knygų buvo perduota Baltosios Vokės, Poškonių ir Dieveniškių lietuviškoms mokykloms), tačiau ši yra pati solidžiausia. Vyrai juodomis beretėmis paaukojo daugiau kaip 3000 Lt naujoms knygoms nusipirkti, o sudėjus kitų organizacijų ir piliečių paaukotus pinigus bei padovanotas knygas akcijos bendra vertė viršijo 10 tūkst. litų sumą. Gera žinia ir tai, kad akciją parėmė kur kas daugiau institucijų bei visuomenės atstovų nei pernai. Tarp jų buvo Vilniaus universiteto profesūra ir buvę auklėtiniai, prof. Vytautas Landsbergis, Krašto apsaugos ministras Juozas Oleka, Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Arvydas Pocius, Specialiųjų operacijų pajėgų Kovinių narų tarnyba, Vytauto Didžiojo Jėgerių batalionas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, „Geležinio Vilko“ brigados karininkai, Lietuvos šaulių sąjungos, LKKSS Marijamolės ir Šiaulių skyrių, Tautininkų sąjungos nariai, UAB „Grota“ darbuotojai, Lietuvos karininkų sąjungos Jonavos skyriaus atsargos kariai, Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija.


Atsisveikinimas

Sausio 2-ąją sukaks 22 metai, kai vadovauju katalikiškam laikraščiui „XXI amžius“ – tiek laiko praėjo nuo 1992 metų sausio antrosios, kai pradėjau dirbti redakcijoje. Visko patyriau – ir džiaugsmo, ir nuoskaudų, ir netekčių, ir praradimų – ir žmogiškąja, ir plačiąja prasme. Tačiau dabar tenka pagaliau pasakyti – gana, tenka išeiti iš vyr. redaktoriaus pareigų! Ir tai ne tik dėl didžiulio neįsivaizduojamo krūvio, kuris tenka dirbančiam laikraštyje darbuotojui. Ir ne dėl prarastos sveikatos, kuriai dėmesio niekada negalėjau skirti – 12–15 valandų per parą tenka skirti darbui prie kompiuterio. Tai – greičiau atsakas į tuos nesusipratimus, patirtas skriaudas, netgi pažeminimus, apie kuriuos nelabai norėtųsi kalbėti. Aišku, išties pradžiugina, kai gatvėje sutiktas nepažįstamas žmogus pasisveikina ir apsikabindamas sako: „Nuoširdžiai dėkoju už katalikišką laikraštį. Tai – puikus laikraštis, labai jo pasiilgstu – užsiprenumeruoti nepajėgiu, tad įsigyju bažnyčioje, bet ne visada galima rasti ir gauti. Tik kaip nors išlaikykite jį, neapleiskite“. Deja, padėtis yra niūresnė. Ne visada galime tikėtis, kad bet kurioje bažnyčioje jūs rasite „XXI amžių“, kad bet kuris tikintysis skaito katalikišką laikraštį, dažniau sutiksite tokį kataliką, kuris apie šį laikraštį, einantį jau 24-tus metus, netgi nėra girdėjęs, nes ne visi dvasininkai paragina jį skaityti, ne visur galima jį pamatyti. Tačiau dėl tų mūsų nuoširdžių skaitytojų, dėl tų, kurie laukia katalikiškojo „XXI amžiaus“, nes 50 metų negalėjo skaityti jokio katalikiško laikraščio (nebent pogrindyje leisto leidinio, kurio skaitymas okupacijos metais galėjo užtraukti didelę nemalonę), ir verta buvo dirbti.


Viešpats jau arti, ateikite Jo pagarbinti...

Šv. Kalėdos – Jėzaus Kristaus gimimo šventė. Dievas mus moko, drąsina ir įpareigoja, todėl bent trumpam atsiplėškime nuo kasdienių rūpesčių ir darbų, susikaupkime, pamąstykime ir ryžkimės eiti paskui Užgimusį Kristų.

Dievo Žodis: „Rasokite dangūs, iš aukštybių ir debesys teišlyja teisumą. Žemė teprasiveria, tedygsta Išganymas“ (Iz 45, 8).


Prie stalo – meras, kunigai ir policininkai

Bažnytinio paveldo saugojimas, kova su sukčiais ir smurtu šeimose, saugus eismas – tik kelios temos, kurias gruodžio 15 dieną Raudondvario dvaro oranžerijoje aptarė Kauno rajono savivaldybės vadovai, policijos atstovai ir rajone tarnaujantys kunigai. Į mero Valerijaus Makūno iniciatyva surengtą susitikimą atvyko Kauno rajono policijos vadovai ir keliolika įvairioms parapijoms vadovaujančių dvasininkų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija