2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Informacija apie pasibaigusią pagalbos nukentėjusiesiems Filipinuose akciją

Prieš savaitę baigėsi Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskelbta maldos ir pagalbos nukentėjusiesiems nuo taifūno Filipinuose akcija. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie meldėsi, prašydami Dievo pagalbos katastrofos ištiktiems žmonėms. Lietuvos vyskupų vardu tariame „Teatlygina Dievas!“ ir visiems Lietuvos žmonėms, parėmusiems pastogės netekusius filipiniečius materialiai. Iš viso į specialią tam skirtą sąskaitą buvo pervesti 321 972,68 Lt. Visos šios lėšos pervestos Filipinų Vyskupų Konferencijai, kuri jas išdalins nukentėjusiesiems, ypač tiems, kurie gyvena labiausiai nuo taifūno nukentėjusiame šalies Centriniame regione. Džiaugiamės, kad ši akcija tapo ne tik gailestingumo ir atjautos, bet ir stiprybės, kylančios iš krikščioniško solidarumo, pavyzdžiu.   

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija