2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Okupantų karas su savo aukomis

Vladas TERLECKAS

(Pabaiga. Pradžia nr. 2)

Motina ir sesuo prie
žuvusio partizano J. Baltušniko-
Vienuolio palaikų
Nuotrauka iš knygos „Lietuvos
partizanai 1944–1953 m.“

Žuvusiųjų „laidojimas“ žvyrduobėse ir bulvių duobėse, šiukšlynuose, paraistėse, šuliniuose, išvietėse buvo aukų niekinimo miestų ir miestelių aikštėse tąsa. Tokiose vietose iki tol žmonės paprastai užkasdavo gaišenas. Tad šis žuvusiųjų „laidojimas“ buvo dar vienas būdas pasityčioti iš negyvųjų, sukelti papildomą skausmą jų artimiesiems. Visiškai nepaisyta pasaulio karų istorijos suformuotos nuostatos, kad žuvęs priešas nėra priešas, ir niekinti jo palaikų negalima.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija